Wat is samenScholen?

samenScholen is het tijdschrift voor schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt en verschijnt driemaal per jaar.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbestuurders, directeurs/schoolleiders en pedagogisch begeleiders.

Onderwijsniveaus

sla link op in klembord

Kopieer

Alle onderwijsniveaus komen in het tijdschrift aan bod.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

  • Informatie en reflectie over onderwijsactualiteit, schoolorganisatie, identiteit en schoolpastoraal, pedagogische begeleiding;
  • Evoluties in het proces van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting, scholengemeenschappen, Katholieke Dialoogschool;
  • Vormingssessies voor schoolbestuurders en leidinggevenden: aankondiging en verslaggeving;
  • Activiteiten (studiedagen, congressen, colloquia e.d. van andere organisatoren, al of niet met betrokkenheid van het Vicariaat onderwijs;
  • Informatie over overheidsopdrachten en initiatieven voor welzijn en preventie op het werk;
  • Visie op actuele thema’s;
  • Personalia.

Frequentie

sla link op in klembord

Kopieer

Drie nummers per jaar, één nummer per trimester.

Verspreiding en abonnement

sla link op in klembord

Kopieer

  • Het tijdschrift wordt per post verzonden aan de voorzitters van de schoolbesturen van alle onderwijsniveaus.
  • Het tijdschrift wordt eveneens digitaal ter beschikking gesteld en is dus gratis voor iedereen bereikbaar via de PRO.-website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Bij het verschijnen van een nieuw nummer komt samenScholen in de wekelijkse Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wie daar geen toegang toe heeft, kan zijn e-mailadres doorgeven aan de redactie.

Redactie

sla link op in klembord

Kopieer

Redactieleden: Pierre Colla, Franky Hungenaert, Francis Loyens en Jos Smets

Paul Bellefroidlaan 2C - 3500 Hasselt - Tel. 011 28 84 55 - Fax 011 28 84 77

×
Kijkt als...
Niveau
Regio