Pre-teaching in de kleuterklas

In de Sint-Jozefschool te Ieper zet juf Joke in op woordenschatverwerving door pre-teaching te gebruiken. Ze gaat strategisch in de klas aan de slag met haar kleuters en betrekt er ook hun ouders bij.

woordenschatverwerving vanuit een verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de slag in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Juf Joke neemt enkele kleuters bij zich die moeite hebben met het Nederlands. Ze wil met hen een verhaal doornemen. Dat doet ze enkele dagen voor het verhaal aan bod komt in de klas. Door gericht vragen te stellen (Waar? Waarom? Hoe? Wie? Wanneer? Wat? Welke gevoelens?) en door te werken met een vaste structuur aan de hand van symbolen, gaat juf Joke dieper in op het voorgelezen verhaal en de specifieke woordenschat die de kleuters nodig hebben om het verhaal te begrijpen.

Ouderbetrokkenheid

sla link op in klembord

Kopieer

Juf Joke zag er ook een kans in om de ouders te betrekken. Ze voorziet voor hen een QR-code. Zo kunnen ze thuis het verhaal met hun kleuter nog enkele keren beluisteren.

Voor er met het verhaal in de klas aan de slag wordt gegaan, hebben de kleuters op die manier al meermaals het verhaal en de woordenschat gehoord. Het geeft hen al enige voorkennis, woordkennis en vertrouwen.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken

2,5 – 12 Via modeling kennismaken met luisterstrategieën:
•  voorspellen
•  visualiseren
•  verbinden met voorkennis over het onderwerp
•  nadenken over woordbetekenissen
•  terugblikken
•  begrip controleren
•  het luisterdoel voor ogen houden
•  …

2,5- 4 Verwerken van informatie uit eenvoudige verhalen met (audio)visuele ondersteuning door:
•  het hoofdpersonage en zijn handelingen te ontdekken
•  de hoofdgedachte te ontdekken

Totn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken.

Betekenissen van woorden en woordgroepen

2,5-12 Nieuwe betekenissen van woorden en woordgroepen waarnemen en er zich over verwonderen

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio