9 februari 2022 – Mondmaskerplicht

De tweede actuele onderwijsvraag van de dag, -- de laatste in de rij --, van Annabel Tavernier bevatte in zekere zin hetzelfde euvel als de vraag over grensoverschrijdend gedrag, maar in dit geval was het een herhaling van een vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in de onderwijscommissievergadering van 3 februari 2022. Alweer niet zo gek lang geleden… Maar uiteraard, in een scenario waarin er op vrijdag 11 februari 2022 een nieuwe vergadering van het Overlegcomité gepland was waarop ook dit thema aan bod zou komen, was het handig voor Annabel Tavernier om haar minister, via haar vraag, nogmaals te kunnen laten zeggen wat hij al eerder gezegd had.

Gelukkig kon die minister in zijn antwoord ten minste nog toevoegen dat hij die ochtend zich al proactief gewapend had voor dat Overlegcomité via een bijeenkomst met zijn collega-onderwijsministers van de andere gemeenschappen en diverse experten, waarbij er een duidelijk draagvlak was voor de afschaffing van de mondmaskerplicht, ten minste voor het basisonderwijs, in het geval zou overgegaan worden naar code oranje (cf. de coronabarometer). Het gaf interveniënt Loes Vandromme ook de gelegenheid om te herinneren aan wat haar partijgenoot-minister Benjamin Dalle deze week ook duidelijk over de zaak gezegd had. Idem trouwens voor de eveneens gekende standpunten van Elisabeth Meuleman (CO2-meters in elke klas, luchtreiniging en ventilatie), van Hannelore Goeman (toch voorzichtig blijven, want zij moest uiteraard aan haar federale partijgenoot, minister Frank Vandenbroucke, denken) en van Jan Laeremans, die net omgekeerd, minister Weyts opnieuw aanspoorde om het been stijf te houden ten aanzien van de federale Vooruit-minister. Niets nieuws onder de zon dus. Afwachten maar wat het vrijdag zal worden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de mondmaskerplicht in het onderwijs van Annabel Tavernier” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio