9 februari 2022 – Grensoverschrijdend gedrag

Terwijl ik deze actuele vragen aan het beluisteren was, dacht ik bij mezelf: waren die mensen een week eerder dan niet in de plenaire vergadering? Het mochten dan wel vragen zijn aan minister Bart Somers (en ook één vraag aan minister Ben Weyts, -- daarom beluisterde ik de vragen), maar vragenstellers Hannelore Goeman, Gwendolyn Rutten en (zelfs heel expliciet) Lise Vandecasteele stoffeerden hun vragen alleszins ook met verwijzingen naar het hoger onderwijs, wat het thema betrof. Ik vroeg me dus de hele tijd het bovenstaande af tot… eerst minister Somers de vraag aan zijn collega Weyts beantwoordde, maar vooral tot nadien Katrien Schryvers tussenkwam. Inderdaad, zij was één van de vragenstellers die niet langer dan één week geleden hetzelfde gevraagd had, tenminste wat onderwijs aanging.

Conclusie: voor dat onderwijsdeel van het gesprek kan ik gewoon naar mijn commentaar van toen verwijzen. En voor het overige ging het eigenlijk vooral over dat toekomstige Vlaamse mensenrechteninstituut, dat op zich geen onderwijsmaterie is in directe zin, maar veel ruimer gaat en waarop de kritiek van Vooruit, PVDA én Groen niet mals was. Er zit achter dat dossier een hele, politieke geschiedenis die voor ons hier voorts niet ter zake doet en waarop ik dan ook niet verder inga, noch op de toekomstige inkanteling van de zgn. genderkamer van de Vlaamse Gemeenschap en andere (overigens interessante) acties die minister Somers zou ondernemen. Het gevraagde externe, laagdrempelige meldpunt bestond in feite al, maar het was duidelijk te weinig bekend, aldus minister Somers. Finaal, -- en daarover bestond wel een consensus --, was een gedragswijziging, een cultuuromslag de oplossing voor het probleem van grensoverschrijdend gedrag en die vergden een totaalaanpak.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio