8 juni 2023 – Planlast

Eerlijk gezegd, begreep ik dit toch niet zo goed meer hoor… Op 4 mei 2023 was het thema al voor de zoveelste keer besproken in de Onderwijscommissie. Op 31 mei 2023 zou ik het nog enigszins begrijpelijk gevonden hebben als actuele vraag, want de dag voordien had minister Weyts zijn “affiche” eigenhandig in de lerarenkamer van een Leuvens atheneum aan de muur gehangen, maar… die actuele vraag kwam toen niet. Maar dan nu, een maand na de vorige aflevering, nog maar ’s een rondje draaien van 20 minuten… tja. Ik ga me dus voorts onthouden van enig commentaar, want heb in het verleden al gewezen op de zwakke plekken in de redenering die de minister en zijn partijgenoten systematisch aanhalen. De echte realiteit is een stuk complexer, lijkt mij, maar goed. De minister kon nu nog expliciet verwijzen naar zijn recente omzendbrief ter zake en vragensteller Karolien Grosemans riep de onderwijskoepels op om werk te maken van de nodige vorming voor directeurs waarvan sprake was in het TARRA-rapport van de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits. De minister zou tot slot nog een lijst laten opmaken van wat van het TARRA-rapport (door hem) intussen afgevinkt was. “De kracht van verandering”, weet je wel…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio