8 december 2021 – OESO-rapport over hoger onderwijs

Ten slotte nog een actuele onderwijsvraag over iets totaal anders. De zaak was op deze dag ook te lezen in het blad Veto en ging over een OESO-rapport dat de Vlaamse regering besteld had en nu klaar was. De vragensteller van dienst was Gwendolyn Rutten. Haar voornemen om daarmee wat weg te gaan van de dagjespolitiek en naar een belangrijk langetermijndossier te kijken kon ik wel smaken, hoewel de conceptnota over de herwaardering van het lerarenberoep uiteraard ook een héél strategische kwestie betrof, maar gelijk ook wel één die nog meer kortetermijningrepen vergde.

In de bespreking was er enerzijds de invalshoek van de taalregelgeving. Op dat vlak kregen we, leek mij, toch vooral herhaling van wat al eens aan bod gekomen was bij een vraag om uitleg in de Onderwijscommissie. Vragensteller Rutten bleef wel erop aandringen om ons systeem wat flexibeler te maken à la Finland en Québec bijvoorbeeld. Maar minister Weyts en zijn partijgenote Annabel Tavernier, wier tussenkomst de minister ontgaan was, maar zeker ook interveniënt Kristof Slagmulder hielden voet bij stuk. Interveniënt Brecht Warnez wees ook op andere aanbevelingen in het OESO-rapport en vroeg naar het aantal buitenlandse onderzoekers in Vlaanderen die gevat werden door de (verstrengde) taalregeling.

Anderzijds was er de invalshoek van de financiering (Jos D’Haese) en van ook nog inderdaad andere knipperlichten (Elisabeth Meuleman en Katia Segers). Minister Weyts wees in dat verband op de plannen van zijn collega-minister Matthias Diependaele om de financiering van het hoger onderwijs op te nemen in de zgn. Brede Heroverweging, maar ook dat hadden we onlangs al vernomen in de Onderwijscommissie. Voor het overige, herhaalde hij dat er niets onredelijks gevraagd werd aan buitenlandse docenten. Het was vergelijkbaar met wat er aan inburgeraars gevraagd werd. Wat vragensteller Rutten finaal verleidde tot verregaande uitspraken over de onderwijskwaliteit in basis-, secundair en hoger onderwijs, “en u hebt het over naar de bakker gaan en ‘commissies’ doen”.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het OESO-rapport betreffende het hoger onderwijs van Gwendolyn Rutten” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio