7 juli 2022 – Blended leren in volwassenenonderwijs

Loes Vandrommes vragen gingen over het zgn. BLEND-UP-model van het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. Zij vroeg naar het precieze wat en hoe van de zgn. praktijkleidraad bij dat model, hoe de CVO’s en de CBE’s daarbij ondersteund zouden worden en hoe het zat met de samenhang tussen dit werk voor het volwassenenonderwijs en het kader in ontwikkeling voor blended leren in het secundair onderwijs.

Minister Weyts kon eigenlijk volstaan met een korte beschrijving van wat op de bewuste website stond, want dat was de vorm waarin de leidraad bestond. Hij wist dat diverse actoren betrokken waren in de stuurgroep bij dit project. Die waren daarover tevreden en zelf wilde hij voorts niet sturend optreden. Hij wees nog wel, -- en in die zin was er toch nog sprake van ondersteuning door de overheid --, op het verband met bepaalde projecten in het kader van de zgn. Edusprong en de nascholingsmiddelen voor ICT (én het kenniscentrum Digisprong), wat allemaal al eerder in deze commissie besproken was. Het vermelde kader voor het secundair onderwijs zou eerstdaags worden afgerond. Net na de commissievergadering vernam ik uit goed ingelichte bron dat dat dossier zelfs de dag nadien al op de agenda van de Vlaamse regering zou staan (voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024: een subsidie van maximaal 22,6 miljoen euro). Minister Weyts wees ook nog op de belangrijke rol van de ICT-coördinatoren in de scholen, maar ook dat hadden we al eerder gehoord.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over blended leren in het volwassenenonderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio