7 januari 2021 – Impact van brexit op Erasmus+

De laatste drie vragen van de vergadering leken mij wat makkelijker te zijn dan enkele voorgaande. Dit was de eerste van de drie. Vragensteller Brecht Warnez herinnerde aan het opiniestuk van de Vlaamse universiteitsrectoren in december 2020. De brexit was nu een feit en daarmee ook de Britse uitstap uit het Erasmus+-programma. De Britse minister van Onderwijs had intussen al aangekondigd dat het land ruim 100 miljoen pond zou investeren in het Turing programme, de Britse opvolger van Erasmus. Op welke manier zou minister Weyts garanderen dat de uitwisseling van studenten en docenten van Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk bleef?

Het antwoord van de minister was relatief kort: de informatie over de Britse plannen was voorlopig slechts beperkt, de minister betoogde dat het Verenigd Koninkrijk met zijn aanpak ook in eigen voet dreigde te schieten en de zaak zou pas binnenkort in een taskforce bekeken worden, met ook minister-president Jan Jambon, met het oog op een nieuwe internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs.

Waren tijdig signalen of maatregelen te verwachten voor het academiejaar 2021-2022, zo vroeg Warnez bijkomend. Interveniënt Annabel Tavernier prees de voordelen van Erasmus+ en haar persoonlijke Zweedse ervaring mocht niet ontbreken. Vooral veel herhaling ook van wat al gezegd was en toch ook één vraag: welke afstemming en contacten hadden er al op Europees niveau plaatsgevonden of stonden er op stapel met betrekking tot het Britse Turingprogramma? Interveniënt Kristof Slagmulder breidde de scope van het thema uit naar technische of beroepsrichtingen van het secundair onderwijs. Interveniënt Hannelore Goeman ten slotte viel inderdaad in herhaling en polste naar een soort beursprogramma vanuit Vlaanderen om studenten van Vlaamse universiteiten toch nog altijd de kans te geven om te gaan studeren aan een Britse universiteit.

Minister Weyts wilde niet op de zaken vooruitlopen. Ook inzake zgn. derde landen, wat het Verenigd Koninkrijk voortaan ook zou zijn, bleven er sowieso bepaalde acties van het Erasmus+-programma bestaan, weliswaar via andere EU-financieringskanalen. De minister besloot vooral met een positieve noot over de bestaande goede contacten tussen Vlaanderen en de ambassade van het Verenigd Koninkrijk en dat gold ook voor de universiteiten in kwestie. Vragensteller Warnez wees ten slotte nog op de kwaliteit van ons eigen onderwijsaanbod voor onze studenten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over impact van de brexit op Erasmus+ van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio