5 oktober 2020 – Subsidiëring van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Een iets meer (ook politiek) heikel punt dan, dat overigens net diezelfde dag (wellicht niet toevallig) in de krant De Standaard (voor abonnees) stond. Vragensteller Loes Vandromme schetste uitvoerig de hele beleidscontext van armoede voor de opleiding in kwestie, incl. de concrete organisatie, samen met vzw De Link, en de subsidiëring ervan, met verwijzing ook naar de recente Septemberverklaring. In het voorjaar van 2020 werd de vzw onderworpen aan twee audits. Intussen kregen De Link en de betrokken centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) het verontrustende nieuws dat hun subsidiëring vanuit Onderwijs zou worden stopgezet. Wat was de stand van zaken met betrekking tot de twee audits? Konden de onderwijscommissarissen die rapporten inkijken? Welke gevolgen had de stopzetting van de subsidiëring? Vragensteller Elisabeth Meuleman had ongeveer dezelfde vragen, maar vroeg daarnaast ook of minister Weyts overleg plande met andere betrokken ministers en met De Link zelf. Het ging hier inderdaad om een belangrijke opleiding en dito functie in diverse organisaties. Vragensteller Maxim Veys wilde heel precies weten hoe het zat met de timing van de audits en van de communicatie met de betrokken actoren. En hoe zou deze zaak voort aangepakt worden? Vragensteller Sihame El Kaouakibi ten slotte had ook dezelfde vragen als andere vragenstellers en verwees nog uitdrukkelijk naar het op 25 september 2020 door de Vlaamse regering goedgekeurde Actieplan Armoedebestrijding, zoals Loes Vandromme al vóór haar gedaan had.

De versie van minister Weyts klonk alleszins een heel stuk minder rooskleurig en volgens hem dateerden de problemen met vzw De Link niet van vandaag. Hij beschreef omstandig de twee audits, met doelen en resultaten. Zijn bottom line was duidelijk dat dit concrete dossier vanuit het beleidsdomein Welzijn bekeken moest worden, en dat ook Onderwijs wel degelijk, maar dan wel ándere, zaken zou doen voor kinderen en volwassenen in armoede, zelfs mét extra middelen.

Maar je voelde wel aan de replieken en tussenkomsten dat deze zaak toch voor enige beroering zorgde, ook bij vertegenwoordigers van de twee coalitiepartners van de minister in de Vlaamse regering.

De minister hoorde, naar eigen zeggen, toch wel enkele straffe aantijgingen. De audits zouden probleemloos ter beschikking gesteld kunnen worden, ná al járen negatieve adviezen van de Inspectie Financiën. Hij gaf een tijdlijn van april 2020 tot 23 september 2020, maar daaruit bleek inderdaad niet, zoals Maxim Veys opmerkte, op welke datum precies finaal de auditrapporten opgeleverd werden. Alle vragenstellers keken uit naar die auditrapporten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio