31 maart 2021 – Welbevinden en psychosociaal functioneren van kinderen en jongeren

Sta me toe op mijn “elan” van de vorige twee actuele vragen door te gaan voor deze derde vraag van Loes Vandromme. Deze herinneringen konden volstaan, leek mij: commissievergadering van 25 februari 2021, commissievergadering van 11 maart 2021 en commissievergadering van 25 maart 2021, inclusief overigens ook nog eens drie verwijzingen naar eerdere casussen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio