30 november 2023 – Opschorting van politiek verlof voor directieleden in onderwijs

Naar de normen van de Onderwijscommissie werd dit thema heel snel afgehandeld, in zegge en schrijve zeven minuten. Waarover ging het? Over politiek verlof voor onderwijsmensen (nwvr: voor hogescholen; voor universiteiten (zie de Codex Hoger Onderwijs, DEEL 5. TITEL 1.) geldt een andere regeling met ruime autonomie), en met name de mogelijke opschorting van zo’n politiek verlof. Die regeling was al een stukje versoepeld, maar met deze vraag om uitleg wilde Loes Vandromme de regeling ook laten gelden voor directeurs en andere ambten (dan onderwijzer, kleuteronderwijzer en leermeester) in het basisonderwijs. Uiteraard bestaat politiek verlof ook voor mensen in de andere onderwijsniveaus, maar dat was hier niet de insteek.

Minister Weyts was niet a priori tégen zo’n verdere versoepeling, maar vroeg zich af hoe groot de nood bij de betrokken onderwijspersoneelsleden was. Daarop had hij nog geen antwoord gekregen van zijn administratie. Hij toonde bereidheid om dat dan eventueel alsnog te regelen bij een andere ‘trein’ maatregelen. Dus afwachten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio