30 juni tot 17 augustus 2022 - Schriftelijke vragen

 1. Scholen niet aangesloten bij onderwijskoepel of -net - Stand van zaken
 2. Secundair onderwijs - Doorstroom naar hoger onderwijs
 3. Zomerscholen - Initiatieven
 4. Zomerscholen 2022 - Aanvragen
 5. Tewerkstelling Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen - Stand van zaken
 6. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 7. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 8. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) - Beginnende leerkrachten met een negatieve evaluatie
 9. Startende leerkrachten - Uitval
 10. Schoolinfrastructuur - DBFM-projecten
 11. Sporten en bewegen in het basisonderwijs - Project beweegbuddy
 12. Schooluitval - Impact van SES-indicatoren
 13. Onderwijspersoneel - Inschakeling van leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd
 14. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Impact oorlog Oekraïne
 15. Met PFAS verontreinigde zones - Scholen in ‘no regret’-zone
 16. Secundair en hoger onderwijs - Vrouwelijke leerkrachten in STEM-richtingen
 17. Zomerscholen 2022 - Aanvragen
 18. Buitengewoon onderwijs - Inschrijvingen
 19. Grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs - Rapport van de regeringscommissarissen
 20. Schoolstraten - Stand van zaken
 21. Kandidaat-leerkrachten - Webplatform ‘lesgeven is alles geven’
 22. Leerkrachten - Uitstroom
 23. Beginnende leerkrachten - Uitstroom
 24. Coronapandemie en oorlog in Oekraïne - Impact op de kerntaken van de CLB's
 25. Leerkrachten - Zijinstromers
 26. Samenstelling lerarenkorps - Diversiteit
 27. Buitengewoon onderwijs - Capaciteitsmonitor en inschrijvingsdecreet
 28. Onderwijspersoneel - Ouderschapsverlof
 29. Eerste jaar B-stroom secundair onderwijs - Plaatsgebrek
 30. Ingangsexamen hoger onderwijs voor Oekraïense jongeren - Organisatie
 31. Leerplichtonderwijs - Directiewissels (3)
 32. Herwaardering lerarenambt - Proeftuinen
 33. Onderwijspersoneel dat zorgkrediet onderbreekt - Aanvragen
 34. Lerarenplatforms - Stand van zaken
 35. Onderwijs - Planlastvermindering
 36. Leerlingen - Afwezigheden wegens uitzonderijke omstandigheden van persoonlijke aard
 37. Onderwijsmiddelen voor scholen - Toepassing aanwendingspercentage
 38. Pleegzorg - Studietoelage hoger onderwijs
 39. Buitengewoon onderwijs - Extra vestigingsplaatsen
 40. Buitengewoon onderwijs - Extra teldag
 41. Studenten-zelfstandigen - Limburg
 42. Vaccinatietwijfel bij ouders van schoolgaande kinderen - Aanpak
 43. Buitengewoon onderwijs - Recht op onderwijs bij uitsluiting
 44. Studietoelage - Combinatie met leefloon
 45. Onderwijspersoneel - Fietsleasing
 46. Studenten lerarenopleiding - Voortijdige stopzetting studie
 47. Binnen- en buitenschoolse kinderopvang - Beschikbaarheid, bezettingsgraad en tarieven
 48. Apestaartjarenonderzoek - Mediawijsheid in het basisonderwijs
 49. Zomerscholen - Aanvragen
 50. Lerarentekort - Levensbeschouwelijke vakken
 51. Studenten hoger onderwijs - Psychologische ondersteuning
 52. Onderwijsmiddelen naar tussenstructuren - Nulmeting
 53. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) - Organisatie
 54. Aanpak capaciteitstekort scholen - Invoering digitaal inschrijvingsprogramma
 55. Hoger onderwijs - Nederlandstalige opleidingen met anderstalige variant
 56. Onderwijspersoneel - Tijdelijk andere opdracht (TAO)
 57. Levensbeschouwelijke kentekens in scholen - Handhaving verbod
 58. Uitbraak schurft - Maatregelen
 59. Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 60. Schoolproject Snack & Chill - Deelname
 61. Vlaamse Gebarentaal (VGT) - Voortgang subsidietraject inclusieve klassen
 62. Schoolroutes Limburg - Verbeteren verkeersveiligheid
 63. Buitengewoon onderwijs - Extra ritten leerlingenvervoer
 64. Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Limburg (2)
 65. Opleiding kunst en creatie (muziek) in het voltijds kunstsecundair onderwijs – West-Vlaanderen
 66. Doorstroming middelen van scholen naar onderwijskoepels - Onderzoek
 67. Levenslang leren (LLL) - Werkstudenten
 68. Hoger onderwijs - Samenwerkingsakkoord met Schotland
 69. Transnationale Universiteit Limburg (tUL) - Samenwerkingsverband
 70. Taalscreening laatste kleuterklas - Digitale tool
 71. Vroegtijdig schoolverlaten - Limburg
 72. Financiering hoger onderwijs - Resultaten spending reviews
 73. Financiering hoger onderwijs - Resultaten spending reviews
 74. Deeltijds kunstonderwijs (dko) Brussel - Infrastructuurprojecten
 75. Gezonde voeding op school - Sensibilisering
 76. Erfgoedpremie voor de restauratie van onderwijsgebouwen - Preselectieronde
 77. Oproep erfgoedpremies - Erfgoed en onderwijs
 78. Erasmusprogramma - Uitwisseling studenten
 79. Leermeesters godsdienst en godsdienstleraars - Evolutie
 80. Studentenkamers - Regelgeving
 81. Ondersteuners in het onderwijs - Professionaliseringstraject
 82. Erasmus Duaal - Stand van zaken
 83. Opleidingen verkeerskunde - Evolutie
 84. Studiekosten - Uitbetaling studietoelagen (2)
 85. Basisonderwijs - Beleidsondersteuners
 86. Verkeersveiligheid scholen - Subsidies aan gemeenten
 87. Startende schooldirecteurs - Project aanvangsbegeleiding
 88. CLB-artsen - Tekort
 89. Alcoholgebruik bij schoolgaande jeugd - Initiatieven
 90. Tuchtprocedure scholen Oost-Vlaanderen - CLB-begeleiding
 91. Onderwijspersoneel - Vergoedingen woon-werkverkeer
 92. Tuchtstraffen in secundaire scholen - Oost-Vlaanderen
 93. Hoger onderwijs - Schakelprogramma's
 94. Leerplichtonderwijs - Directiewissels (2)
 95. Schooldoorlichtingen - Opvolging door paritair college onderwijsinspectie
 96. Hoger onderwijs West-Vlaanderen - Participatiegraad
 97. Hoger onderwijs - Impact vooropleiding op studieresultaten
 98. Leerplicht - Tijdelijk niet-ingeschreven leerlingen
 99. Personeel Onderwijs en Vorming (OV) - Aanwerving via objectief wervingssysteem

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio