3 februari 2022 – Coronaregels in hoger onderwijs

Toen was het weer tijd voor…corona: eerst in het hoger onderwijs (vragensteller: Brecht Warnez), en ten slotte nog inzake quarantainemaatregelen (vragensteller: Roosmarijn Beckers). Vragensteller Warnez bracht de officiële coronaregels voor het hoger onderwijs in herinnering, met verwijzing naar de eigen mogelijkheden en praktijken in enkele hogeronderwijsinstellingen. Voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs was er intussen de coronabarometer, maar die gold niet voor het hoger onderwijs. Wat was de visie en het beleid van de minister ter zake (met telkens diezelfde aspecten: zoveel mogelijk contactonderwijs en de vraag naar een al of niet gelijkvormiger beleid tussen de verschillende hogeronderwijsinstellingen)?

Minister Weyts bevestigde de aanpak door de hogeronderwijsinstellingen die vragensteller Warnez al geschetst had en stond daar nog altijd achter. Het was een zaak van stabiliteit en de vrijheid om lokaal eigen aangepaste keuzes te maken. De minister bleef ook op regelmatige basis in contact met de VLIR en de VLHORA. Zij waren momenteel geen vragende partij om de regels te wijzigen.

Waren er bij de minister dan geen klachten bekend van studenten of studentenverenigingen over het gebrek aan contactonderwijs in bepaalde instellingen of opleidingen, zo vroeg vragensteller Warnez bijkomend. Interveniënt Johan Danen wist af van een casus waarin gebouwen tegelijkertijd gebruikt werden door een hogeschool en een universiteit, en waarbij de ene instelling zei voltijds contactonderwijs te doen in de aula’s en de andere instelling te werken met een halve bezetting of nog minder. Interveniënt Kristof Slagmulder wist dan weer af van frustraties van studenten over te strenge maatregelen en maande de minister aan eens aan de boom te schudden. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte wilde in dezen dan toch geen lijn trekken voor heel Vlaanderen en hoopte, na zijn klassieke (weliswaar nu ingekorte) anekdote over het vak statistiek en zijn afgeleiden (dat laatste is een klein doordenkertje), op zo snel mogelijk weer een normaal studentenleven.

Minister Weyts had vertrouwen in de aanpak van de instellingen, ook in het tweede semester. Het aantal meldingen van klachten over afstandsonderwijs of de organisatie van examens was uitermate beperkt gebleven. Dat stemde vragensteller Warnez blij, die ook hoopte op volle aula’s straks.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de coronaregels in het hoger onderwijs van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio