28 maart 2024 – SIHO en cognitief sterk functionerende studenten

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was zo’n beetje de hogeronderwijspendant van een klassiek N-VA-onderwijsbeleidsaccent in het basis- en secundair onderwijs, dat aan het eind van vorige legislatuur geresulteerd had in een resolutie van de volledige meerderheid en intussen ook in een hele praktijk met ankerscholen enz. Voor het hoger onderwijs ging het Steunpunt Inclusie Hoger Onderwijs (SIHO) in dezen aan de bak. Relevante achtergrondinformatie was het advies ‘Excelleren in het hoger onderwijs’ van de Vlaamse Vereniging van Studenten en de fiche over hoogbegaafdheid van het SIHO. Vragensteller Kathleen Krekels wilde vooral meer uitleg bij de werking van het SIHO (en zijn partnerschappen) op dit terrein.

Politiek voorts niet delicaat of moeilijk, al vroeg interveniënt Emine Gül Isci nog aandacht voor een heel specifiek element in een optie van de KU Leuven waarbij cognitief sterke jongeren in het laatste jaar secundair onderwijs al één of meerdere opleidingsonderdelen uit de academische bachelor konden opnemen: ze maakte enkele kanttekeningen bij de huidige voorwaarden voor deelname van leerlingen secundair onderwijs aan die Leuvense mogelijkheid. Wel enigszins vreemd vond ik, want enerzijds had ze bijvoorbeeld kritiek op de beperking tot 10 studiepunten maar anderzijds wilde ze dan weer een uitzondering op het inzetten van het zgn. leerkrediet, dat inderdaad bij niet-slagen (nwvr: maar het waren toch cognitief sterk functionerende leerlingen, niet, die uit eigen vrije wil deelnamen?) een stukje verloren ging.

Minister Weyts repliceerde alvast met een anekdote over een tevreden veertienjarige jongen die al zo’n programma volgde aan de UHasselt en over het gevraagde beleidsadvies over uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen moest hij de timing daarvan (laten) nakijken. Waarop vragensteller Krekels een en al uiterst positief en tevreden het gesprek besloot.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio