28 maart 2024 – Planlastrapport van de Onderwijsinspectie

We hadden het nog maar één week eerder nog maar eens over het planlastthema gehad bij de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV, of daar dienden zich alweer vier vragenstellers aan, want er was ook nog het eerste planlastrapport van de Onderwijsinspectie. Uit al die voorgaande besprekingen wisten we dat planlast een veelkoppig ‘monster’ was, waarbij diverse actoren boter op het hoofd hebben. En dus… kwamen eigenlijk alle klassieke vragen daarover ook hier weer terug. Én de gekende antwoorden en diverse aspecten. ‘t Zal wel stilaan zo gaan zeker eh, beste lezer? Maar één dag later was er ineens toch nog iets, waardoor een mij tijdens de commissievergadering zelf wat vreemd voorkomende bijvraag van Loes Vandromme ineens veel duidelijker werd (“afsluitend heb ik de vraag welke rapporten er nog zijn opgemaakt door de inspectie, die misschien al op uw bureau liggen en die u misschien nog voor 9 juni stilletjesaan zult bekendmaken.”).

Hoe zat dat precies? Toen ik op 29 maart 2024 ’s ochtends om 06.51 u mijn krant uit onze brievenbus haalde, schrok ik van la Une van de krant: “Topman onderwijsinspectie klaagt politieke druk Weyts aan”. En verderop in de krant het interview met die topman, Lieven Viaene, die diezelfde dag met pensioen ging. De zaak werd in de dagen nadien gevolgd door heel wat reacties van de minister (ook op Facebook; die reactie besloot hij met het (Groot)Nederlandse “Je maintiendrai”…) en van diverse anderen: food for thought toch wel. Zelf heb ik ervan genoten om verschillende (nuance, met andere woorden), herkenbare zaken in dit verband te lezen en te horen, ook bestuursrechtelijke (Ingrid Opdebeek & Jasper Van Steenbergen (voor abonnees); Frankie Schram). Allemaal interessant dus, maar de negatieve evaluatie door de minister van de topambtenaar, waarvan nog sprake in het eerste stuk in De Standaard maar onvermeld in de reactie op Facebook, vond en vind ik toch nog van een andere orde dan (zelfs fundamentele) meningsverschillen. Er lijken mij toch andere argumenten te moeten zijn dan dat voor zo’n (tegenwoordig erg verregaande, tijdsintensieve én erg kostelijke) topambtenarenpersoneelsevaluatie in de Vlaamse Gemeenschap. Maar soit, wie ben ik?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio