28 januari 2021 – Gratis menstruatieproducten op school

Het rapport ‘Dubbel taboe: Menstruatie-armoede in Vlaanderen’ van Caritas Vlaanderen beval aan om in de toiletten van secundaire scholen gratis menstruatieproducten aan te bieden. Er was daarover al door Hannelore Goemans collega Maxim Veys een vraag om uitleg gesteld aan minister Wouter Beke in de Commissie Welzijn op 20 oktober 2020. Nu stelde zij een analoge vraag om uitleg aan minister Ben Weyts. Hoe zou hij dit schrijnende probleem mee aanpakken?

Hij erkende het probleem als een onderdeel van de bredere armoedeproblematiek, maar twijfelde ook. Hij wees naar de rol van Welzijn en van de OCMW’s. Waren automaten, zoals voorgesteld werd, wel de beste oplossing, zo vroeg hij zich af, maar hij zou de zaak voort bekijken op een overleg met Welzijn en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Vragensteller Goeman was blij met het antwoord en had ook wel begrip voor de opmerkingen van de minister. Hoe zou hij concreet te werk gaan? Interveniënt Celia Groothedde sprak uit eigen ervaring. Ze had een voorstel van resolutie ter zake ingediend in de Commissie Welzijn en wilde die ook komen voorstellen in de Onderwijscommissie. Over de precieze aanpak kon worden gediscussieerd, maar voor haar stond het vast dat de school in dit verband een heel geschikte plaats was. Interveniënt Annabel Tavernier sloot zich aan bij minister Weyts en verwees ook naar de OCMW’s. Interveniënt Roosmarijn Beckers wees op de doorverwijsfunctie van scholen. Ze had ook weet van ecologische en goedkopere alternatieven voor maandverband.

Minister Weyts voegde nog VVSG toe aan het rijtje van VSK en Welzijn (kabinet-Beke) en de rest was…herhaling. Alleen de piste van de OCMW’s zag vragensteller Goeman wel niet zitten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio