28 april 2022 – Daling van studie-efficiëntie

Na de snelle behandeling van het ontwerpdecreet over de vervangende eindtermen voor de steinerscholen, waarover je elders op deze pagina’s een bondig commentaar kunt lezen, waren we toe aan een reeks vragen om uitleg, die ook enigszins ingekort werd. Koen Daniëls en Kristof Slagmulder hadden de nieuwe studie-efficiëntiecijfers in het hoger onderwijs gelezen, de daling vastgesteld in het aantal studenten dat binnen de ‘reguliere’ tijd een bachelordiploma behaalde en stelden interessante vragen over het wat, hoe en waarom. Vragensteller Slagmulder ging, een bepaalde gewoonte binnen zijn parlementaire fractie getrouw blijkbaar (toch zeker wat Onderwijs betrof), nog een stuk verder en had nog diverse, bijkomende vragen over studieoriëntering in ruime zin en financiën. Vragensteller Daniëls voegde overigens aan zijn schriftelijk ingediende vraag ook een uitweiding toe over de bekende zgn. viertrapsraket van zijn partij in dezen, waardoor zijn vraagstelling de klok op iets minder dan 10 minuten deed belanden (N.B. Het reglement schrijft max. 5 minuten voor.)... Meermaals in de bespreking werd herinnerd aan de verwante hoorzitting van slechts een week eerder en ook het verslag van het Rekenhof over studievoortgangsmaatregelen was relevant.

Minister Weyts moest opnieuw verwijzen naar zijn werkgroep ter zake, waarvan het data-analysedocument intussen geleid had tot een voorontwerp van decreet dat nu bij de Raad van State voorlag voor advies. Dylan Couck (slides 11-13) had er in de vermelde hoorzitting al uitvoerig over gesproken en expliciet de vrijheid van onderwijs daarbij aangehaald. Terecht. Over oorzaken van de daling in de studie-efficiëntie was niet zoveel met zekerheid geweten, maar minister Weyts wilde zulke kwalitatieve data laten onderzoeken door de vermelde werkgroep. Hogeronderwijsinstellingen hadden toegang tot de Databank Hoger Onderwijs, waardoor ze wél konden zien welke eventuele nieuwe inschrijving een student genomen had die bij hen uitgeschreven was, aldus nog minister Weyts. Hij gaf nog bijkomende cijfers over de zgn. drop-outs en herhaalde de viertrapsraket van zijn partij. In het bijzonder sprak hij, wat de Columbusproef betrof, over een mogelijke stap naar een verplichte deelname daaraan, maar voorlopig bewandelde hij slechts de piste van “sterk aanbevelen” via overleg met onderwijskoepels en CLB. Eerlijk gezegd, een echte (decretale) verplichting voor scholen om aan de Columbusproef deel te nemen zou ik nogal straf vinden… Het onderzoek (van nog een testinstrument) van VOKA en de UGent zat nog in een testfase bij leerlingen van het eerste leerjaar secundair onderwijs. De doelgroep én het doel daarvan waren nog enigszins verschillend van dat van de Columbusproef, maar het paste wel in dezelfde context.

In de replieken van de twee vragenstellers en de tussenkomsten van alweer drie interveniënten kwamen diverse zaken vanuit de eerdere hoorzitting (bv. een meer gepast tijdstip voor heroriëntering (Brecht Warnez), geen vernauwing van de toegang tot hoger onderwijs (Hannelore Goeman)) opnieuw aan bod. Vragensteller Slagmulder wilde via zijn vraag over meer verplichte starttoetsen (Vlaamse regering, 28 januari 2022) duidelijk nog strenger zijn en zijn financiële vragen over “nutteloze uitgaven” werden ‘geparkeerd’ c.q. bekritiseerd. In zijn slotwoord later sprak hij zelfs van ook “toelatingsproeven” voor bepaalde opleidingen. Daarnaast werd het geplande kwalitatieve dataonderzoek geapprecieerd, vroeg Johan Danen hoe de klassenraad nog versterkt kon worden (in zijn studieadviesopdracht) en weidde Hannelore Goeman nog uit over de sterk gestegen drop-outgraad bij beursstudenten.

Minister Weyts wees, in de context van het geplande kwalitatieve onderzoek, op ontwikkelingen in het secundair onderwijs en de nieuwe (meer ambitieuze) eindtermen. De VLIR was bezig met de zaak van de starttoetsen. Vanaf 2023-2024 zouden de nieuwe opleidingen daarmee beginnen. Heroriëntering moest voor hem zo snel mogelijk, wat niet helemaal spoorde met wat we geleerd hadden uit die hoorzitting van een week eerder, maar dat terzijde. Het laatste woord over dit genuanceerde verhaal was zeker nog niet gevallen, maar het politieke plaatje was met deze bespreking nog eens duidelijk gesteld, op de houding van Open Vld en PVDA na dan wel…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio