27 maart 2024 – Staking in Brusselse gemeentescholen

Aan het begin van deze plenaire vergadering werd eerst ongeveer een kwartier besteed aan: (i) de hand-en-spandiensten die ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Filip De Winter tegen betaling geleverd zou hebben aan China en het verzoek om ontslag te nemen als ondervoorzitter (nwvr: dat liep op een sisser uit), (ii) de verlenging tot en met 8 mei 2024 van het mandaat van de Bijzondere commissie inzake seksueel misbruik in de Kerk en elders (nwvr: dat was geen probleem) en (iii) de blaam die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne recent opgelopen had (nwvr: dat punt zou later in de vergadering aan bod komen). En dan was het tijd voor de actuele onderwijsvragen, die deze keer eerst in de rij stonden. Eerlijk gezegd, had ik op deze dag op deze plaats nog een en ander verwacht over de zaak-Bart De Pauw en de documentaire ‘Het proces dat niemand wou’, omdat daarover in de media van toch ook politieke tegenstellingen sprake was, maar dus niets daarvan bij de actuele vragen.

Oorspronkelijk stonden de actuele onderwijsvragen onder de vorm van vragen om uitleg geagendeerd in de Commissie voor Onderwijs op 28 maart 2024, maar gelet op het actuele karakter van de zaak was deze transformatie enigszins te verwachten. Het voorwerp van de vragen vond nu eenmaal op deze dag van de plenaire vergadering plaats. Op 18 maart 2024 was de actie in kwestie al aangekondigd. En tijdens het vrt-middagjournaal was de actie zelf aan bod gekomen (cf. ook dit vrtnws-bericht). Blijkens een foto die vragensteller Stijn Bex meegebracht had, bleek een (de?) slogan van de manifestatie te zijn: “Doe je broek aan en DOE JE JOB”. Je mag drie keer raden welke foto dat was… Wie het mocht vergeten zijn, in de Onderwijscommissie van 6 maart 2024 en 22 februari 2024 ging het er ook al over. Zou er nu toch nog nieuws te rapen zijn?

Met een weliswaar grote dosis goede wil, zou het antwoord “ja” kunnen zijn. Maar wat we allemaal al vaker gehoord hadden over de arbeidskrapte in vele sectoren, de stijging van het aantal onderwijspersoneelsleden, de stijging van de inschrijvingen in de lerarenopleidingen, de stijging van het aantal zijinstromers, de mening van minister Weyts over een Brusselpremie, de afstemming van de zomervakantie in Brussel op die van de Franse Gemeenschap, het belang van een echt lerarenloopbaanpact (zoals het Vlaamse Regeerakkoord bevatte), de vele investeringen in het Brusselse, Nederlandstalige onderwijs deze legislatuur … sta me toe het daarover hier niet verder te hebben.

Wat oogde dan toch nog een beetje nieuw in het verhaal? Eén. En dat was ook een vraag van de op deze dag actievoerende Brusselse scholen: het verlengen van de nu te korte opzegtermijn van 15 dagen voor personeelsleden die naar elders wilden vertrekken. Dat was in de praktijk een probleem en minister Weyts had daar wel oren naar, maar hij wist niet of de onderwijsvakbonden dat ook zo zouden zien. Tussen haakjes, die 15-dagenmaatregel had toenmalig Onderwijsminister Luc Vandenbossche destijds nog genomen.

Twee. Vragenstellers Stijn Bex en Hannelore Goeman hadden beiden de hoofddoek betrokken in hun lijstje van noodzakelijke, concrete maatregelen “nu, niet subiet, heute…”. Bedoeld was het hoofddoekenverbod dat in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bestond. Minister Weyts repliceerde dat de hoofddoek irrelevant was voor het probleem van het lerarentekort, want in ongeveer 50 procent van het… katholiek onderwijs was een hoofddoek toegestaan. Dus lesgeven daar kon al perfect. Ik heb het getal wel niet kunnen verifiëren, maar de minister had alvast wel een punt, vond ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio