27 januari 2021 – Corona actueel bis

Graag herinner ik de lezer aan de coronavragen van vorige plenaire vergadering (vandaar de titel hierboven) en ook diverse andere vorige gelegenheden, maar gelukkig waren er ook twee actuele elementen in het geding nu. Minister Weyts had namelijk vandaag nog overleg gehad in zijn onderwijsclub, waar vooral enkele zaken bevestigd werden die de voorbije dagen al afgesproken waren. Daarnaast was er de kwestie van de vaccinatie van leraren, maar die was nog niet afgeklopt (cf. infra).

Vragensteller Jan Laeremans wilde weten of minister Weyts ook speekseltests zou inzetten en bereid was om de Oostenrijkse aanpak met zelftests (door kinderen zelf) te bekijken en ook te hanteren. Vragensteller Loes Vandromme wees op het belang van de beschikbaarheid van leraren om scholen te kunnen openhouden (zeg maar, de immer terugkerende (terecht!) doelstelling in dit debat; het recht op leren was een essentieel grondrecht en dus áls de scholen helemaal gesloten zouden moeten worden, moest dat een beslissing zijn van het Vlaams Parlement, zo voegde minister Weyts eraan toe, bij mijn weten voor het eerst op die manier) en vroeg hoe ervoor gezorgd kon worden dat leraren zo weinig mogelijk besmet zouden worden of zo weinig mogelijk in quarantaine moesten. Vragensteller Koen Daniëls ten slotte vroeg minister Weyts wat hij vond van die alsmaar grotere pleidooien om scholen te sluiten.

De minister rapporteerde vanuit het overleg in de onderwijsclub (ook met virologen) diezelfde dag dat de zgn. afkoelingsweek vóór de krokusvakantie er alleen kwam voor het gewoon secundair onderwijs, dat er onder bepaalde voorwaarden een mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs zou gelden, dat de teststrategie (met ook sneltests en de zgn. mobiele teams) volop draaide, maar dat er inzake die tests ook een wijziging kwam in de praktijk ervan. Als er nu een besmetting zou zijn in de lagere school, zouden de kinderen in de desbetreffende klas voortaan ook als hoogrisicocontact beschouwd worden en dus getest worden. Vandaar ook dat leerlingen vaste plaatsen in de klas, in de refter zouden krijgen. De Vlaamse sneltests werden afgenomen door Rode Kruismedewerkers (niet door de kinderen zelf). En ten slotte: áls er op termijn gewerkt zou worden met prioritaire beroepscategorieën bij de vaccinatie, dan was de afspraak in de Vlaamse regering om ook leraren als zodanig daarin op te nemen, maar daarover was er nog geen beslissing in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Wat volgde, zowel in de replieken van de vragenstellers als in de tussenkomsten van de interveniënten (Elisabeth Meuleman, Willem-Frederik Schiltz en Hannelore Goeman), bevatte vooral heel veel herhaling van eerdere debatten over dit thema (met o.a. een accent op duidelijke communicatie). Opnieuw deed ook de minister zijn verhaal van zijn aanpak (altijd op advies van de virologen) en van de draaiboeken die wel lokaal hun toepassing moesten krijgen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio