26 januari 2023 – Asbestproblemen i.v.m. schoolgebouwen

Een typische opvolgingsvraag om de commissievergadering te beginnen. Loes Vandromme schetste mooi de voorgeschiedenis van het al oudere asbestverhaal in het onderwijs. Nu kon worden vermoed dat we in de aanloop zaten naar een nieuw protocol met de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM), leek vragensteller Vandromme dit een goed moment om te peilen naar het verdere vervolg. Tussendoor wees ze ook op de moeilijkheden in dit verband naar aanleiding van de ingreep (in Onderwijsdecreet XXX) om de terugvorderingstermijn voor AGION-subsidies te verlengen van 20 naar 30 jaar. Inderdaad, een probleem.

Minister Weyts onderstreepte dat toch al heel wat scholen actie ondernomen hadden inzake asbest. Het nieuwe protocol met OVAM (met o.a. sensibilisering en begeleiding, waarbij ook een rol voor de onderwijskoepels, technische ondersteuning door OVAM) zou de maatregelen uit het afgelopen protocol hernemen en worden afgerond dit voorjaar. Voorts legde de minister nog eens de rationale achter de “van-20-naar-30-jaar”-ingreep uit (cf. Regeerakkoord). Hij zag dat de scholen hun plannen rond asbestverwijdering afstemden op de algemene investeringsplannen rond sloop en verbouwingen, wat hij een goede zaak vond.

Over de bijkomende vraag van vragensteller Vandromme naar een soort “ventielprocedure” voor de 30-jaarproblematiek was de minister twijfelachtig. Maar hij dacht dat een bestaande voorrangsprocedure bij AGION (bv. bij brand) in geval van zware asbestverontreiniging wel soelaas zou kunnen bieden. Interveniënt Arnout Coel maakte van de gelegenheid gebruik om alsnog steun te vragen voor het federale initiatief van zijn partijgenote Valerie Van Peel ten behoeve van asbestslachtoffers. Interveniënt Johan Danen herhaalde kritisch zijn eerdere standpunt in dit verhaal en had een schriftelijke vraag rond concrete cijfers lopen bij de ministers Demir en Weyts.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het verwijderen van asbest in schoolgebouwen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio