25 maart 2021 – Kwetsbare leerlingen in deeltijds beroepssecundair onderwijs

Van de mentale kwetsbaarheid van de studenten ging dezelfde vragensteller, Hannelore Goeman, naar de kwetsbare leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) en dan met name de problematiek van de ‘inkanteling’ van het dbso in het systeem van het zogenaamde duaal leren (met ook de zogenaamde aanloopfase). Inderdaad, ook alweer een thema waarover het in de afgelopen periode vaker ging, zoals vragensteller Goeman zelf ook zei in haar inleiding. Om maar nog gewoon twee van dergelijke heel recente momenten te noemen: 7 januari en 25 februari 2021. Goeman legde het inderdaad terechte probleem, met zijn diverse aspecten, nogmaals erg omstandig uit, gevolgd ook door talrijke maar bekende vragen. Ondanks het gevorderde uur waren we vertrokken voor een even omstandige bespreking, inclusief drie interveniënten naast vragensteller en minister. Ik ga proberen de zaak, hoe belangrijk ook, wat samen te vatten.

Minister Weyts zei dezelfde analyse te maken als vragensteller Goeman, maar wist niet of dat ook het geval was voor de oplossingen. Hij lichtte opnieuw heel het systeem toe, aanloopfase én duaal leren, met zijn mogelijkheden, waarover ook deels de discussie nog liep. Het OKAN-onderdeel van het verhaal, waarop Goeman specifiek gewezen had, verbond de minister niet onverwacht met zijn hele taalbeleid, dat we ondertussen ook heel goed kennen.

Vragensteller Goeman was al enigszins tevreden met de algemene teneur van het antwoord van de minister, maar vervolgens herhaalde ze, zo mogelijk met nog meer relevante details, de knelpunten die ze al in haar inleiding opgenomen had. Over wat de minister gezegd had in verband met wachtlijsten c.q. onbenutte budgetten en de problematiek van ex-OKAN’ers uitte Goeman haar twijfels.

Interveniënt Loes Vandromme deed dat laatste ook en leek me niet minder kritisch dan vragensteller Goeman door drie concrete vragen vanuit de centra leren en werken duidelijk op een rij te zetten. Interveniënt Kathleen Krekels wees dan weer op vangnetten, zoals het naadloos flexibel traject (NAFT) (cf. bijvoorbeeld de commissievergadering van 18 juni 2020, waarin Loes Vandromme toen een vraag om uitleg stelde) en vroeg naar een evaluatie daarvan alsook wanneer de resultaten van het lopende onderzoek naar taalintegratietrajecten te verwachten waren. Interveniënt Koen Daniëls voegde daaraan nog zijn piste van een VDAB-traject na een aanlooptraject toe als een van de mogelijkheden voor de leerlingen in kwestie.

Minister Weyts maakte dan zijn stelling over de ongebruikte budgetten wat concreter met enkele bedragen. Hij stond open voor het idee van de aanloopfase die tot een kwalificatie of een deelkwalificatie kon leiden en voor praktische oplossingen. En hij bleef taalachterstand als een belangrijk obstakel in dit verhaal beschouwen, dat getackeld moest worden. Vragensteller Goeman was deels positief gestemd, maar bleef met onbeantwoorde vragen zitten, waarvoor ze de minister opriep om die samen op te lossen met de centra leren en werken zelf.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio