25 februari 2021 – Statuut van zelfstandige werkstudent

Dan opnieuw corona, meer bepaald de situatie van zelfstandige werkstudenten. Door de geldende voorwaarden kwamen die studenten in deze coronatijden echt wel in de problemen, zo wist Kim De Witte. Er werd naar een oplossing gezocht, maar die was tot nog toe niet duidelijk. Vandaar enkele vragen aan minister Weyts: welke maatregelen had hij al genomen in dat verband en hoe zouden de studenten die zonder inkomsten vielen en ook niet konden terugvallen op steun van hun ouders, worden ondersteund?

Minister Weyts had zijn kabinet ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te nemen voor deze studenten. Hij had al wel daarover contact opgenomen met de Stuvo’s en er waren sowieso al mogelijkheden voor het behoud van het statuut van zelfstandige werkstudent. Maar er was nog meer nodig. Aan de Vlaamse regering zou de minister op korte termijn voorstellen om een eenmalige uitzondering in te voeren voor het lopende academiejaar voor het behoud van het statuut van zelfstandig student. De minister was in zijn studententijd overigens een ervaringsdeskundige ter zake, zo bleek. Voor het overige herhaalde de minister zijn al eerder genomen maatregelen t.a.v. de stuvo’s.

Vragensteller De Witte was tevreden met dat antwoord. Interveniënt Annabel Tavernier was dat ook, maar had nog een federale zijsprong in petto. Er zou vanuit het federale niveau een enveloppe van 30 miljoen euro naar de OCMW’s gaan om studenten te helpen die door verplichte sluitingen hun inkomen verloren hadden. Hoe zat dat precies? Interveniënt Brecht Warnez was op zijn beurt tevreden en vroeg nog naar de ratio achter de voorwaarde van 7.400 euro als minimuminkomen in de regelgeving over zelfstandige studenten.

Minister Weyts zou dat laatste (laten) bekijken. Hij lichtte nog de impact toe van werkstudenten in het financieringssysteem van het hoger onderwijs. Over de aankondiging door (federaal) minister Pierre-Yves Dermagne i.v.m. de 30 miljoen euro voor de OCMW’s had minister Weyts geen nadere informatie, maar hij stelde voor dat ernaar geïnformeerd zou worden op het federale niveau (N.B. Ook federaal minister Karine Lalieux, partijgenote van Dermagne, was in dezen blijkbaar betrokken partij, maar daarbij was dan sprake van 24 miljoen euro aan de OCMW’s; net zoals voor Vlaanderen is het mij niet altijd duidelijk hoe die federale financieringsstromen precies lopen, maar dat terzijde).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het statuut van zelfstandige werkstudent van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio