23 maart 2022 – Communicatiecampagne 'Lesgeven is alles geven'

Zonder vooraf de precieze actuele vraag van Kim De Witte te kennen, gebeurde wel wat ik een beetje gevreesd had. Oké, de lang aangekondigde communicatiecampagne in het kader van het complexe debat over het lerarentekort had twee dagen vóór deze plenaire vergadering het licht gezien in het Oscar Romerocollege in Dendermonde, maar daarmee was uiteraard niet ineens de hele kwestie, met voer voor zeven (!) hoorzittingen in de commissie Onderwijs in het eerste deel van deze legislatuur, naast nog ettelijke eerdere parlementaire vragen over het thema, van de baan. Mag ik er overigens aan herinneren dat er ook vorige legislatuur met toenmalig minister Hilde Crevits al een campagne liep en idem dito specifiek voor Brussel ongeveer een jaar geleden.

De initiële vraag van vragensteller De Witte (Wat ging de minister doen zodat de huidige leraren niet nog meer zouden verzuipen?), De Wittes bijkomende vragen over nog andere maatregelen (zoals de invoering van rimpeldagen), de antwoorden van minister Matthias Diependaele, die namens minister Weyts antwoordde, de tussenkomsten van zes (!) interveniënten én het slotwoord van vragensteller De Witte leidden, noch min noch meer, tot een herhaling van diverse relevante deelaspecten van dit dossier, uiteraard in een notendop, die al zo vaak plenair en in de Onderwijscommissie ter sprake gekomen waren. Het was dan ook een uiterst belangrijk probleem, zeker.

Positief communiceren over het belang van het lerarenberoep was en is ook zeker erg belangrijk. Ook ik vond en vind dat, maar heel eerlijk? Hoewel ik me zelf een substantieel aantal jaren een enthousiaste leraar gevoeld heb en mooie onderwijsjaren gekend heb… ik zou aan zo’n taak beginnen (én volhouden) in de huidige context met torenhoge verwachtingen (ja, óók vanuit de politiek…) en vaak in moeilijke omstandigheden (om diverse redenen) nu niet meer kúnnen noch willen, vrees ik… Mijn respect voor wie dat wél wil en kán, al of niet (mede) dankzij de nieuwe campagne, is er des te groter door.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de communicatiecampagne 'Lesgeven is alles geven' van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio