22 februari 2024 – Nieuwe opleiding tot ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Het tweede thema van de vergadering had ook een communautaire achtergrond, maar die leek me hier toch politiek minder problematisch dan bij de flexi-jobs. De zaak ging terug op een koninklijk besluit (federaal dus) van 14 mei 2019, waarna de Vlaamse regering de nodige acties ondernomen had met het oog op gepaste opleidingen in dat verband. Het hele verhaal betrof eigenlijk publieke informatie, op de desbetreffende onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs na dan (hoewel toch ook in de pers vermeld, cf. infra). Belangrijk en goed dat dit geregeld werd, zeker. Maar of daarvoor nu het parlementaire controle-instrument van de vraag om uitleg gebezigd moest worden… tja.

Minister Weyts schetste het wat en hoe van de erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer. Voor de daarvoor vereiste opleiding was er tot nog toe een voorlopige regeling, die de minister kort samenvatte. Het nieuwe element in dit verhaal betrof dan de erkenning van twee nieuwe opleidingsprofielen in het experimentele studiegebied “ambulante zorg” (cf. Vlaamse regering, 10 november 2023), na een Vlor-advies van 7 november 2023. Op 19 januari 2024 volgde de beslissing over de concrete toewijzing van de onderwijsbevoegdheden in kwestie aan concrete vestigingsplaatsen van cvo’s. De minister lichtte gedetailleerd de concrete modaliteiten en samenwerkingsvormen toe, wat me nogal een kluwen leek. Vanaf 1 februari 2024 konden de goedgekeurde opleidingen in principe van start gaan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio