22 februari 2024 – Flexi-jobs in onderwijs

Pas bij het vierde thema van de vergadering (vraag om uitleg over de hoge afwezigheidscijfers op school van vijfjarige kleuters van Roosmarijn Beckers) noteerde ik dit in mijn schriftje, maar ik had het al veel vroeger kunnen doen: het werd tijd dat het einde van deze legislatuur in zicht kwam, want het herhalingsgehalte, waarvan we overigens ook al de dag voordien in de plenaire vergadering weer getuigen konden zijn, mocht nu wel stilaan gaan stoppen. De break, zo tussen 8 mei en eind september, gaat iedereen (ook mij) deugd doen, om dan in een vernieuwd Vlaams Parlement en dito Onderwijscommissie er weer tegenaan te kunnen dit najaar, niet met een wit blad maar toch wel met hernieuwde moed. Maar in afwachting daarvan eerst hier nog even bij de les blijven.

De flexi-jobs in het onderwijs dus, die hier (opnieuw) een duidelijke communautaire invalshoek kreeg, maar gelijk ook enige woordenwisseling tussen N-VA en Open Vld. Ik vond wat oudere precedenten en ook een recenter precedent. Wat bracht deze commissievergadering nóg, op basis van vragen van Koen Daniëls?

Wellicht vooral informatie over waar precies het kalf (nog) gebonden lag in de federale regelgeving over de flexi-jobs, over het hangende, Vlaamse deel van het regelgevende werk (maar dat was eigenlijk al publieke informatie) en over de agendering op het Overlegcomité. En we zagen een Jean-Jacques De Gucht aan het werk, die het duidelijk voorbereid opnam voor het federale deel van het regelgevende werk, en en passant iedereen deed glimlachen toen hij zei dat zijn partij meestal uit één mond sprak.

Ik noteerde:

  • dat in het vrij onderwijs (niet-hoger en hoger onderwijs) de invoering van flexi-jobs op niets dreigde uit te lopen, omdat alleen daar in het paritair comité in kwestie een consensus vereist was krachtens de federale regelgeving, die niet gold voor het officieel onderwijs en evenmin in Gezondheidszorg én Welzijn;
  • dat minister Weyts wel bilaterale gesprekken voerde met vakbonden, maar voorlopig zonder succes;
  • dat in het kader van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV (memorie van toelichting) de amendementen daarover klaar waren (N.B. de dag na deze commissievergadering kwam het dossier trouwens voor definitieve goedkeuring opnieuw op de agenda van de Vlaamse regering);
  • dat de minister de federale regering opriep om het bovenvermelde kalf te bevrijden door de regelgeving aan te passen en dat hij de kwestie op de agenda van het Overlegcomité gezet had.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitrol van flexi-jobs in het onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio