22 april 2021 – Voorstel van decreet over uitdovende maatregelen voor studenten van graduaatsopleidingen aan Karel de Grote Hogeschool: een kort commentaar

Deze regeling was het vervolg op eerdere vragen om uitleg. Er was namelijk nood aan een decretaal initiatief om het probleem in kwestie (ontstaan in de vorige legislatuur) op te lossen. Het precieze hoe en waarom van het voorstel staat prima te lezen in de toelichting bij het beknopte voorstel (p.2-3). Het was tot stand gekomen via gesprekken met de betrokken hogescholen, zodat men er zeker van kon zijn dat er een groot draagvlak voor bestond. De Karel de Grote Hogeschool zou zeker nu de reguliere weg volgen om de desbetreffende graduaatsopleidingen toch te kunnen organiseren in de toekomst, wat een remedie zou vormen voor studievertraging die studenten alsnog zouden oplopen. Het voorstel werd unaniem aangenomen in de Onderwijscommissie.

Je kunt de video van de bespreking [vanaf 3:14:00] en de stemming bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio