21 maart 2024 – Vlor-advies over onderwijs aan jonge kinderen

Op 7 februari 2024 had de Vlaamse Onderwijsraad een advies (op eigen initiatief) gepubliceerd over onderwijs aan jonge kinderen. Loes Vandromme wilde de visie van minister Weyts daarover kennen en legde voorts de link met de pilootprojecten van de zgn. “Doorgaande lijn” (cf. ook mijn archief en de schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman) en met ondersteuning van ouderparticipatie.

Van de vijf fundamenten in het Vlor-advies was het voor de minister slechts een kleine stap naar diverse van zijn intussen bekende maatregelen en standpunten (de bijkomende kinderverzorgers, inderdaad ook de Doorgaande lijn (overgang tussen crèche en kleuterschool), de KOALA-screening en taalintegratietrajecten, extra middelen voor scholen met veel anderstaligen, ouderlijke verantwoordelijkheid). De leerplichtleeftijd nog verder verlagen naar drie jaar mocht ook niet ontbreken.

Dat laatste was ook een van de elementen in een opmerkelijk debat in de Zondag van 24 maart 2024 tussen professor Wouter Duyck en Koen Pelleriaux. Ik zou over dat debat veel kunnen schrijven, maar ga dat hier niet doen. Alleen misschien dit: de Gentse professor die ineens dé onderwijsexpert par excellence zou zijn en hem de prominentste stem in het onderwijsdebat noemen, een schoolvoorbeeld van een journalistieke hyperbool misschien? Enkele ongenuanceerde, hoogdravende platitudes zonder bewijs uit het debat verkies ik voorts hier onvermeld te laten…

Terug naar de parlementaire vraag van Loes Vandromme. Het eindrapport van de Doorgaande lijn zou in december 2024 klaar zijn. Voorts gingen vragensteller, interveniënten en minister nog verder in op de nodige regelluwte bij de Doorgaande lijn, de eventuele rol van het Leerpunt, de brugfiguren, de actualiteit rond de voorrangsregels bij de crèches tot en met (opnieuw) de hangende minimumdoelen voor het basisonderwijs toe. Dat laatste proces verliep, wat de minister betrof, in een gunstige richting. Allemaal herkenbare stemmen en ook tegenstemmen dus.

En ook dit nog: de minister daagde kritisch interveniënt Hannelore Goeman uit om een Vlaamse regering te vinden die meer geïnvesteerd had in Onderwijs en Welzijn dan deze Vlaamse regering. Tiens, had ik daar in het actuele verkiezingsprogramma van Goemans partij niet gelezen dat zij één minister wilden voor Onderwijs en kinderopvang tezamen? En een minister dan van haar partij misschien om deze Vlaamse regering alsnog te kunnen overtreffen? We zullen zien.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio