21 maart 2024 – Sterke toename van aantal leerlingen met verslag

Met deze tweede vraag om uitleg van de commissievergadering werd er weer heel wat in herhaling gevallen: zie bijvoorbeeld, recente vragen op 17 januari 2024 en op 7 maart 2024. Nu verwees vragensteller Kathleen Krekels daarbij vooral naar de bevindingen van de Onderwijsinspectie: zowel over de kwaliteit van de zgn. brede basiszorg en verhoogde zorg, als over die van de handelingsgerichte diagnostische trajecten die finaal tot een verslag leiden. Welke informatie had minister Weyts daarover?

De minister rapporteerde vanuit diverse bronnen van de Onderwijsinspectie:

  • de kwaliteit van de brede basiszorg en vooral van de verhoogde zorg was in twee op de vijf scholen echt voor verbetering vatbaar;
  • de beleidsmaatregelen op dat stuk (gekleurde middelen voor het Leerpunt en de pedagogische begeleidingsdiensten) waren nog wel erg pril, zo erkende de minister;
  • hij had de Onderwijsinspectie de opdracht gegeven om toe te zien op de wijze waarop bij de CLB’s verslagen tot stand kwamen; uit eerdere doorlichtingen van de CLB’s bleken de handelingsgerichte diagnostische trajecten deels ook voor verbetering vatbaar te zijn en bleek er druk van ouders en scholen te spelen; soms werden verslagen geschreven, waar dat mits een goede basiszorg en verhoogde zorg in de school, eigenlijk niet nodig was;
  • de minister wees op het belang van een goede samenwerking tussen de Onderwijsinspectie, de pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB’s en de scholen om zo de onderwijskwaliteit te versterken en onterechte vragen naar een verslag een halt toe te roepen.

Vragensteller Krekels voegde in haar repliek nog toe dat misschien hier en daar in bepaalde scholen nog wat meer omkadering op het niveau van zorgcoördinatie en zorgleerkrachten moest komen. Iets voor de volgende Vlaamse regering, zo concludeerde de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio