21 maart 2024 – Nieuw actieplan voor technisch en beroepssecundair onderwijs

Onlangs trokken de ministers Weyts en Brouns naar De Wijnpers in Leuven om hun “nieuwe” actieplan voor het technisch en beroepssecundair onderwijs te lanceren. De eerste vraag (in het rijtje van vier) van Koen Daniëls vond ik wel de spijker op de kop (reden voor een bijkomend actieplan na al meerdere eerdere maatregelen?). Of was het eerder gewoon die al genomen maatregelen nog eens oplijsten en er een nieuwe strik ronddoen? Ik hoorde vooral zaken als VOKA-Talentcenters, VR-brillen, “extra” middelen voor materiaalintensieve opleidingen, RTC’s, duaal leren e.d. Dus…? Tweede vragensteller Loes Vandromme hernam haar eerdere vraag naar… de Staten-Generaal uit het rapport van de commissie-Brinckman.

Om met dat laatste te beginnen, — de minister is wel vaker “in” voor een of ander leukigheidje —, hij zag niet in hoe zo’n powwow tot andere conclusies dan de zijne en die van minister Brouns zou leiden, waarmee hij gelijk leek te bewijzen ooit ook de strips van Winnetou en Old Shatterhand te hebben gelezen (of hun legendarische films te hebben gezien). Dus, exit Staten-Generaal, maar geef toe, die benaming oogt echt wel ambtenarees in vergelijking met het ‘romantische’ powwow

De rest van het gesprek was grotendeels, zoals gezegd, gekend terrein, met o.a. ook het SODA+-project, de hangende eindtermen (excuus, minimumdoelen) basisonderwijs, enz. enz. Vragensteller Vandromme was over het actieplan toch ook wel kritisch, want ze miste ambitie en wees op de noodzaak van een groter pact met het onderwijsveld, waarbij ze oog had voor de rol van lokale besturen bij de lokale samenwerking tussen bedrijven en scholen.

Maar in de woordenwisseling tussen interveniënt Hannelore Goeman en vragensteller Koen Daniëls werd het toch nog wat heftiger: over projecten versus operationalisering van beleid, over iedereen verplicht hoger onderwijs, over de hervorming van het secundair onderwijs met een brede eerste én tweede graad, maar toen het ging over gasaansluitingen doen, parket leggen en, godbetert, met een dubbele kam verlijmen van een tegel in… quizzen, sorry, beste lezer, toen schreef ik in mijn schriftje “nu wordt het hilarisch”… De onderwijskoepel ten slotte die volgens Daniëls moeilijk deed over deelname van “zijn” scholen aan Volta, heb ik niet kunnen identificeren op basis van een geschreven of gesproken bron, maar dat kon aan mij liggen.

Oh ja, ik vergat het bijna nog: de woordenwisseling tussen Daniëls en Goeman leidde ook nog tot een confrontatie in het Engels: ”It hurts” versus “You lie”. Wie staken daar ook alweer hun hand op in het Vlhora-congresdebat op 14 maart 2024 op de vraag van moderator Linda De Win over wie de volgende minister van Onderwijs wilde worden?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio