21 december 2022 – Voorstel van decreet over de Oekraïnecrisis-IV en ontwerpdecreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding: in het kort

Het (eerste) voorstel werd rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld en het (tweede) ontwerp werd eerder al aangenomen in de Commissie voor Werk et al.

Het eerste is au fond (met nog een uitbreiding over het leren van Nederlands, aangezien de betrokken Oekraïense lerenden wellicht langer in ons land zullen blijven dan aanvankelijk gedacht en gehoopt) een verlenging van eerdere maatregelen in dezelfde context. Het tweede is vooral een vereenvoudiging van de bestaande systemen inzake kwalificerend werkplekleren voor bedrijven en wil een ‘leerlingenpremie alternerende opleiding’ invoeren om leerlingen te stimuleren hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden.

Buiten wat beperkte opmerkingen was er over beide decretale initiatieven weinig politieke discussie. Ik verwijs dan ook graag gewoon naar de respectieve teksten, vooral memorie van toelichting 1 (p.3-4) en memorie van toelichting 2 (p.2-5), en voor de stemmingen naar de video-opname van de namiddagvergadering. Op het moment waarop ik deze regels typte, waren die stemmingen nog niet achter de rug, maar gelet op de aard van de zaken zijn daarover geen problemen te verwachten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio