21 april 2021 – Oproep van Belgian Pediatric COVID-19 Task Force tot voltijds contactonderwijs

Elders op deze pagina’s had ik me al voorgenomen om coronagerelateerde onderwijsvragen (in de Onderwijscommissie) bondig te “behandelen”, een uitzondering niet te nagesproken, en ik ga dat hier ook doen voor zulke actuele vragen in de plenaire vergadering. Niet omdat het thema niet ernstig of belangrijk zou zijn, -- dat is het zeer zeker wél --, maar wel omdat de mate van herhaling daarbij aanzienlijk is.

Na de drukke tijden van Overlegcomité en coronaoverleg in de paar weken net vóór de paasvakantie, met vervolgens een nieuw coronaoverleg op 12 april en een Overlegcomité op 14 april (nwvr: er zouden trouwens op 26 resp. 23 april alweer nieuwe vergaderingen van de respectieve gremia volgen) was het nu de beurt aan een coronaorgaan dat wellicht voor het eerst explicieter naar buiten getreden was de voorbije dagen: de Belgian Pediatric COVID-19 Task Force, hoewel die mensen ook al steevast betrokken werden in de onderwijsclub van minister Weyts. Die taskforce had nu een open brief geschreven in Het Laatste Nieuws van 19 april en op 16 april was er al een opiniestuk (voor abonnees) van verwante betrokkenen verschenen in De Standaard. Een en ander had ook weerklank gekregen op de vrt- en de Knack-website.

Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls stelden er een actuele vraag over. Zou minister Weyts gehoor geven aan de oproep van de taskforce, vroeg de eerste. En konden, naar analogie met wat nu al kon voor kwetsbare leerlingen, niet álle leerlingen als kwetsbare leerlingen beschouwd worden op basis van de in de open brief geschetste problemen en was bijgevolg 100 procent contactonderwijs niet mogelijk, vroeg de tweede.

Eerlijk gezegd, de bottom line in de hele bespreking bleef nu ook, niet verrassend, zoals voorheen, namelijk: scholen (en hoger onderwijs) zoveel mogelijk open, liefst volledig. Dat was dus bekend, maar even bekend was die altijd dezelfde spanning tussen gezondheid/veiligheid (de epidemiologische parameters dus) van alle betrokkenen enerzijds en het vermijden van leerachterstand en mentale schade anderzijds (de leer- en psychosociale parameters dus). Eigenlijk geen bijkomend nieuws met andere woorden.

In haar slotwoord meende vragensteller Beckers wel nog eens uitdrukkelijk haar “Vlaams-nationalistische kaart” te moeten trekken en de Vlaamse zgn. Vivaldi-collega’s te adviseren in de spiegel te kijken. Vragensteller Daniëls ten slotte herhaalde dat de epidemiologische én de psychosociale parameters als criteria telden en moedigde de minister aan om voort te doen zoals hij bezig was. Ik was allang blij dat het niet weer gegaan was over de inkorting van de zomervakantie en belendende percelen. Oef!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio