2 juni 2021 – Preventief drugsbeleid op school

De aanleiding voor deze actuele onderwijsvragen aan minister Wouter Beke was diens recente uitspraak na een advies van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) om in de klas niet te veel aandacht te besteden aan illegale drugs, omdat dat net interesse bij jongeren zou opwekken. Maar ook bij deze actuele vragen had ik een wat eigenaardig gevoel, maar dan wel anders dan bij de eerdere actuele vragen aan minister Weyts. Daar waar het enerzijds aanvankelijk leek dat vragensteller Jeremie Vaneeckhout expliciet kritisch wilde zijn voor de bedoelde uitspraak van minister Beke en vragensteller Koen Daniëls anderzijds onderschreef wat minister Beke gezegd had, bleek finaal dat men eigenlijk allemaal zo goed als hetzelfde bedoelde, wat het praten over en werken rond drugs op school betrof. Daarvoor waren wel nog bijkomend drie interveniënten nodig, samen met de twee vragenstellers en één minister. Gelukkig konden ze die klus klaren in 18 minuten. Wellicht lag aan de basis eerder een wat ongelukkige weergave van een genuanceerd rapport en van uitspraken daarover in de media dan wat anders… Kort samengevat: het ging om een en-enverhaal waarin plaats was voor een klassikale aanpak én een individuele aanpak op school, met ook betrokkenheid van andere actoren (De Sleutel, Gezond Leven, CLB’s, VAD …), op een ook leeftijdsaangepaste manier, waarbij de nadruk moest liggen op preventie. Hier en daar in de bespreking slopen, toegegeven, eventueel nog wat tegenstellingen binnen (bv. rond het legaliseren van bepaalde drugs), maar men kon echt niet zeggen dat die prominent uitgewerkt werden en het gesprek beheersten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

��
Kijkt als...
Niveau
Regio