2 juni 2021 – Detectie van armoede in de klas

Eerlijk gezegd, zag ik aanvankelijk niet zo klaar in het specifiek actuele karakter van dit uiteraard wel belangrijke thema. Enig zoekwerk leerde mij dat het in eerste instantie ging om het ontstaan (recent) van de vzw Krijt als fusie van het vroegere Samen tegen onbetaalde schoolfacturen (STOS) en de trajectwerking van de vzw SOS Schulden op School (SOS). Daarover berichtte Het Laatste Nieuws echter al op 4 mei 2021, wellicht op basis van het persbericht (weliswaar zonder vermelding van de publicatiedatum) van de fusieorganisatie zelf. Op 28 mei 2021 was er dan wel vervolgens een artikel in De Morgen, waarin sprake was van de Krijt-enquête bij meer dan 3.000 leraren van basis- en secundair onderwijs. De enquête die prominent figureerde in de voorliggende actuele vragen. Wel eigenaardig: van die enquête zelf vond ik geen spoor op de nieuwe Krijt-website, maar dat kan aan mij liggen.

Hoe dan ook, de bespreking van de actuele vragen van Caroline Gennez en Celia Groothedde was eigenlijk, noch min noch meer, een herhaling in een notendop van de twee eerdere hoorzittingen in de Onderwijscommissie op 18 maart en 1 april 2021 over de armoedeproblematiek in het onderwijs, inclusief ook de herhaling door minister Weyts van diverse intussen bekende projecten en van relevante inhouden in de lerarenopleiding.

De vermelde fusie was er gekomen op vraag van minister Weyts zelf: hij had 300.000 euro aan subsidies veil voor de vzw Krijt. De minister moest opnieuw zijn verhaal doen over het verhogen van de onderwijskwaliteit als beste stimulans voor leerlingen in armoede, over projecten als “Kleine kinderen, grote kansen”, “Leerbuddy Vlaanderen”, “Tutoring”, “Robin-pas”, “Digisprong”, over de automatische toekenning van de schooltoelage, over meer middelen voor scholen met meer kwetsbare leerlingen. Over de inderdaad belangrijke brugfiguren (gezinscoaches: N.B. later in de plenaire vergadering ging minister Wouter Beke daarop nog concreet in) zei hij dat die de actieradius van het beleidsdomein Onderwijs overstegen en opnieuw verwees hij naar Welzijn en Lokale besturen. Ook het verhaal van de “afbouw” van de subsidies voor de opleidingen tot ervaringsdeskundige in armoede werd herhaald, want die leidden niet tot een job. Dat laatste deed vragensteller Groothedde, wellicht niet onterecht, opmerken dat men zulke mensen net wél werk hoorde te geven wegens erg belangrijk. Ik parafraseer. Corona en het soms problematische computergebruik ontbraken evenmin in de bespreking. Ook de zgn. community based education in de lerarenopleiding trouwens niet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio