18 januari 2024 – Recordaantal lerarenvacatures bij VDAB

Met de vraag om uitleg van Loes Vandromme zaten we weer helemaal in het dossier van het … lerarentekort, maar dan wel vooral de cijferproblematiek ervan en de samenwerking tussen de onderwijsverstrekkers en de VDAB. Vandrommes laatste vraag naar ondersteuning van scholen ging dan weer wat ruimer.

Minister Weyts nam zich voor om niet opnieuw zijn vele maatregelen op te sommen, maar wel in te zoomen op de (volgens hem) effecten van die maatregelen. De positieve cijfers over groei in het onderwijspersoneel, bij de zijinstromers en de studenten van lerarenopleidingen kenden we overigens al van eerdere gelegenheden.

Informatiever voor mij, want die twee initiatieven was ik zelf wat uit het oog verloren, was de verwijzing van de minister naar de projectoproep voor een zgn. onderwijsbemiddelaar bij zgn. gastleraren en naar het bijna aflopende onderzoek van professor Kristof De Witte et al. over de in- en uitstroom bij het lerarenberoep. Idem ook voor de bekommernis om arbeidsmarktcijfers van onderwijs te verfijnen (bv. regionale verschillen) en juist te duiden (cf. de vroegere Agodi-cijfers, waarbij een gewone verandering van school ook als ‘uitstroom’ aangerekend werd; het gaat vaak over deeltijdse onderwijsopdrachten bij de VDAB-cijfers en ook het verschil tussen vervangingen en “echte” vacatures is relevant). Voorts vernamen we nog dat de zgn. flexi-jobs in onderwijs, waarop de minister zo lang aangedrongen had, intussen met vakbondshindernissen af te rekenen hadden.

Finaal draaide de bespreking er (opnieuw) op uit dat vragensteller Vandromme de tot nog toe door de minister genomen maatregelen als “kortetermijnmaatregelen” kwalificeerde, terwijl er volgens haar een langetermijnperspectief nodig was, zoals ook de week voordien in de gedachtewisseling over het rapport van de Commissie van Wijzen aan de orde was. Overigens had ook Vandromme op 18 december 2023, de dag waarop het rapport gepresenteerd werd, een eigen uitvoerige perscommunicatie over zijinstromers gedaan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio