18 december 2020 tot 6 januari 2021 - Schriftelijke vragen

 1. Coronalockdown - Veilige ruimtes voor (kwetsbare) jongeren
 2. Digitalisering secundair onderwijs - Stand van zaken
 3. Vrijwillig samenwerkingsverband scholengemeenschappen – Personeelsomkadering
 4. Coronacrisis - Opvolging problematische spijbelaars
 5. Leermiddelen – Kwaliteitscontrole
 6. Hogeronderwijsstudenten - Aanpak eenzaamheid en sociaal isolement
 7. Studenten hoger onderwijs - Bijzondere statuten
 8. Braille Productie Centrum Leuven – Ondersteuning
 9. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming - Aanwerving via objectief wervingssysteem
 10. Projectoproep rond hoogbegaafdheid – Resultaten + bijlage 1 en bijlage 2
 11. Leerkrachten - Openstaande vacatures
 12. Coronamaatregelen - Influencers-campagne naar jongeren
 13. Preventieadviseurs op school - Vrijgestelde uren voor preventie
 14. Naamloos leerjaar - Impact hoger onderwijs + bijlage
 15. Pleegzorg - Studietoelagen pleegkinderen
 16. Hoger onderwijs - Oorzaken studieduurverlenging
 17. Vlaams Strategisch Plan Geletterdheid – Uitvoering
 18. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 19. Secundair onderwijs - Masters werkzaam in de eerste graad
 20. Hoger onderwijs - Uniforme registratie kansengroepen
 21. Studenten- en leerlingenkoepelverenigingen - Ondersteuning en doelstellingen
 22. Onderwijs in Brussel - Uitwisseling van leerkrachten
 23. Leraren met bachelor- of masterdiploma in het basis- en eerste graad secundair onderwijs - Afwijkende salarisschalen met bijlagen
 24. Internaten gewoon onderwijs - Extra middelen
 25. Verspreiding coronavirus via scholen - Verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen
 26. Erasmusuitwisseling - Impact brexit en corona + bijlage 1 en bijlage 2
 27. Hoger onderwijs - Invloed China
 28. Regelgeving herscholing – Evaluatie
 29. Onderwijspersoneel in risicogroep voor corona – Heirkracht
 30. Duaal leren - Stand van zaken + bijlage
 31. Oriëntatieproef Columbus - Deelname, opvolging en evaluatie + bijlage 1 en bijlage 2
 32. Kleine onderwijssectoren - Beleidsinformatie en communicatiecampagne
 33. Universiteiten en hogescholen - Afstandsonderwijs in coronatijden
 34. Deradicalisering - Ondersteuning leerkrachten
 35. Eindtermen basisonderwijs – Ontwikkelcommissies
 36. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Subsidie voor energiebesparende maatregelen + bijlage
 37. Cyberaanvallen op scholen – Maatregelen
 38. Hogeronderwijsinstellingen - Aanpak asbest
 39. Studieduur – Verlenging + bijlage
 40. Massive open online courses (MOOC's) - Aanbod van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen
 41. Hoger onderwijs - Coronaregistratie en -aanpak
 42. Secundair onderwijs - Opleiding Defensie en Veiligheid
 43. Schoolfruitproject 'Oog voor Lekkers' - Stand van zaken
 44. Schoolfruitproject 'Oog voor Lekkers' - Stand van zaken (2)
 45. ESF-oproep duaal leren - Tweede indieningstermijn
 46. Groeipakket - Problematische spijbelaars
 47. Contractuele werknemers provincie en provinciaal onderwijs - Onbetaald verlof

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio