17 juni 2021 – Beroepskwalificaties in zorgladder

De tweede vraag om uitleg van de vergadering kwam ook van Koen Daniëls. Volgens het ingediende document een korte vraag, maar tijdens de feiten zelf werden er nog inleidende beschouwingen én vragen aan toegevoegd. Vragensteller Daniëls herinnerde, kennelijk met fierheid, aan zijn eerste stappen in zijn partij destijds rond het thema van de hbo5-verpleegkunde. In de zorg waren er al beroepskwalificaties op VKS-niveau 3, 4, 5 en 6 (Daniëls vergat nog 7), maar kwam er ook nog één op VKS-niveau 2 en moesten er aanpassingen gedaan worden aan de niveaus 3 en 4?

Minister Weyts lichtte nog eens het concept van een beroepenstructuur en de rol van de beroepssector daarbij toe. Onderwijskwalificaties op VKS-niveau 2 zouden in duaal leren komen. De gesprekken daarover liepen, maar daar zat wel wat ruis op, zoals men in de politiek pleegde te zeggen, als men beleefd wilde zijn.

Vragensteller Daniëls wees op het belang van goede communicatie naar de betrokken scholen, zodra dat werk klaar zou zijn. Interveniënt Loes Vandromme had vragen over deelkwalificaties en de vergoeding voor leerlingen in de tweede graad. Minister Weyts maakte de vermelde ruis al wat concreter door enkele voorbeelden van zaken waarover inderdaad nog gediscussieerd werd. Vragensteller Daniëls vond dat ook minister Beke in dezen een verantwoordelijkheid had en hoopte op een snelle afronding van de werkzaamheden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over beroepskwalificaties in de zorgladder van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio