16 maart 2023 – Nulmeting herkomst leraren in Vlaams onderwijs

Een drukke vragendag op deze donderdag 16 maart 2023, met ook diverse verschuivingen in de oorspronkelijke volgorde van de vragen. Elisabeth Meuleman mocht van start gaan met een vraag om uitleg die al een week eerder geagendeerd maar uitgesteld was. Zij baseerde zich op de Nulmeting herkomst leerkrachten in het Vlaamse onderwijs van 2021 en op een schriftelijke vraag van onderwijscommissaris Hilâl Yalçin. Het lerarenkorps als een betere (dan nu dus) weerspiegeling van de maatschappij (cf. de nood aan rolmodellen voor jongeren): hoe zat het met het beleid van minister Weyts op dat stuk?

Diens antwoord was relatief kort: hij somde enkele concrete acties en initiatieven op (tot en met het recente idee van de zgn. Open Scholendag toe). Vervolgens kwamen er in het gesprek nog enkele interessante bespiegelingen over de definitie van “van buitenlandse herkomst” (nwvr: op vraag van interveniënt Jean-Jacques De Gucht, die de link van commissievoorzitter Karolien Grosemans met de KOALA-test als belangrijkste maatregel in dezen niet begreep, en ja, ook ik vond dat hij deze keer een punt had), over een zeer stevig advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), uit augustus 2020, ‘Diversiteit binnen het onderwijzend personeel’ (interveniënt Hilâl Yalçin), over de feminisering van het lerarenberoep (interveniënt Karolien Grosemans), over de onderwijsambassadeur en de Open Scholendag, over de grootste winst bij leerlingen secundair onderwijs door ze naar de lerarenopleiding te krijgen (minister Weyts), over de rond deze tijd gerevitaliseerde campagne “Lesgeven is alles geven”, over meertaligheid in het kader van “Kleine Kinderen Grote Kansen” én over een volgende onderwijsambassadeur “met een diverse achtergrond” (vragensteller Meuleman; hoe ze daar het woord diverse precies bedoelde, kon ik niet achterhalen). Conclusie: er was nog werk aan de winkel, maar om allerlei redenen is “het” ook niet zo makkelijk, denk ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio