14 oktober 2020 – Actualiteitsdebat over de coronamaatregelen in het onderwijs: een bondig commentaar

Gelet op de actualiteit met de voorgaande dagen al enige commotie in diverse onderwijsmilieus (cf. Lieven Boeve vorige week en de reactie van minister Weyts toen, minister Weyts op 12 oktober, incl. enkele reacties van oppositiepartijen, en de reactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront) en een lange vergadering van de ‘onderwijsclub’ van minister Weyts deze zelfde ochtend, zat zo’n actualiteitsdebat er natuurlijk aan te komen. Er zou nadien ook nog één volgen over de vrt. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans legde aan het begin de nieuwe spelregels uit voor zo’n debat, die het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement recent afgesproken had: 2’/fractie als intro (zonder onderbreking), dan 5’ voor de minister als eerste tussenkomst en vervolgens 5’/fractie (met onderbreking). In totaal nam dat ongeveer 1 uur en drie kwartier in beslag. Het was niet altijd even duidelijk of een spreker bezig was in de spreektijd die haar/zijn fractie toekwam dan wel reageerde op een andere spreker of interveniënt. Maar goed, men moet zo’n debat op een manier voeren en er bestaan daarvoor geen 47 manieren.

Ik probeer die opeenvolgende communicatie en het gevoerde actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement samen te leggen. Dan meen ik de volgende lijn te zien. Eén. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wilde bij monde van Lieven Boeve een bepaalde maatregel uit de code oranje wijzigen. Twee. Minister Weyts vond dat aanvankelijk geen goed idee, want hij beschouwde dat als een uitholling van het afgesproken systeem. Drie. Het gemeenschappelijk vakbondsfront vond op zijn beurt dat het vasthouden aan code geel door de minister net óók niet spoorde met dat afgesproken systeem, maar was, zo kwam het mij voor, ontstemd over de ministers uitspraken in de media vooral doordat hij daarmee het sociaal overleg genegeerd had. Vier. Toen kwam het parlementaire actualiteitsdebat: men zou kunnen denken dat er aanvankelijk allerlei tegengestelde stemmen klonken daarin, met code geel versus code oranje (en ja, bepaalde kritieken werden geuit), maar al bij al en aan het eind van de rit zegden de diverse sprekers, minister Weyts incluis, niet ten gronde iets anders; en ere wie ere toekomt, ik vond dat Jean-Jacques De Gucht op een bepaald moment die finale consensus niet slecht samenvatte, vooraleer hij nadien wel weer wat veel woorden nodig had die de zaak weer wat versluierden, maar goed, de bottom line was:

  • iedereen wilde dat de scholen maximaal zouden open blijven op een veilige manier;
  • de bestaande draaiboeken moesten worden aangepast.

En óók minister Weyts, hoewel hij nu nog formeel vasthield aan “het blijft voorlopig code geel en lokaal kan men strenger zijn” (N.B. Het belang van de lokale besturen, in overleg met de lokale actoren, werd enkele keren terecht benadrukt, o.a. door Jo Brouns en Gwendolyn Rutten), zette de deur op een kier naar die gevraagde aanpassingen van de afgesproken maatregelen in de kleurencodes. Alleen…hij wilde dat laten afhangen van het corona-overleg met alle vertegenwoordigers van het onderwijsveld van volgende maandag (cf. overmorgen zou trouwens het Overlegcomité samenkomen). Meerdere keren werd terecht gesteld dat het debat niet ging over die kleurencodes, maar wel over de concrete maatregelen die men het best kon nemen, op basis van de meest actuele kennis die men had over de pandemie.

Dat brengt me meteen bij een tweede punt, dat wellicht tot wat bescheidenheid moet aanzetten. Wat weet “men” eigenlijk op dit moment al met stellige zekerheid over die pandemie: het precieze wat, waar, hoe, wie en wanneer van de besmettingen en de verspreiding ervan? Ja, men weet er méér van dan in maart 2020, maar er blijven toch nog heel wat onbekenden ook.

Ten slotte nog een derde en laatste punt. Op de vraag van Loes Vandromme over de zogenaamde ventielprocedure voor vervangingen in (vooral) het basisonderwijs, die minister Weyts onlangs in de Onderwijscommissie aangekondigd had, antwoordde hij nu dat hij twee scenario’s ter zake voorgesteld had aan de onderwijsverstrekkers, die zij nu eerst verder wilden bekijken.

Lees het verslag van het “Actualiteitsdebat over de coronamaatregelen in het onderwijs” en bekijk daar ook de video.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio