13 juli 2023 – Luxeverzuim voor of na schoolvakantie

Je herinnert je wellicht nog de vele parlementaire vragen over de kwestie van de zomerschoolvakantie het voorbije werkjaar. De vragen om uitleg hier nu pasten enigszins in diezelfde context, maar gingen eigenlijk terug op nog een oudere vakantiekwestie, waarover in het verleden elk jaar rond vakantieperiodes enkele parlementsleden wel in de pen kropen. Over dat zgn. luxeverzuim (nwvr: wat vroeger op reis vertrekken dan de eigenlijke schoolvakanties (lees: nog in het laag seizoen) is in de toeristische sector nu eenmaal een stuk goedkoper dan tijdens de schoolvakanties zelf, tja…) leek het mij nu al wel wat langer geleden dat er nog eens parlementaire vragen gesteld werden. Er speelde daarbij trouwens niet alleen die economische factor, maar ook (zeker in de laatste schooldagen vóór de “grote vakantie”) het gebrek aan schoolactiviteiten in die periode. Tenminste, daarop beroepen de betrokken ouders (voor een goed begrip: nog altijd een heel kleine minderheid) zich steevast. Hun aantal zou wel een beetje gestegen zijn, bleek uit de intro’s van de twee vragenstellers, Koen Daniëls en Loes Vandromme. Maar hun vragen (met ook al eigen ideeën) waren de klassiekers: samengevat, wat was de visie van de minister en wat kon hij doen aan het probleem?

Zijn antwoorden leken mij, overigens heel logisch, even klassiek als bij eerdere onderwijsministers. Dat luxeverzuim was noch min noch meer spijbelen en de minister overliep de regelgeving en aanpak ter zake, incl. de verschillen tussen basis- en secundair onderwijs. En dus ook de “ouderlijke verantwoordelijkheid”, die deze legislatuur al enkele keren aan bod kwam, maar soms politiek minder eensgezind dan bij het voorliggende probleem. Plus uiteraard de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. De verwijzing van de minister naar de beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen was ten slotte ook niet nieuw.

Opvallend toch: interveniënt Jean-Jacques De Gucht toonde als enige met heel wat herhaling zelfs toch veel begrip voor de betrokken ouders, wat dat “één of twee dagjes vroeger vertrekken” betrof. Hij haalde er zelfs de files bij, tja…

De bespreking eindigde met alvast enkele creatieve ideeën van minister en vragenstellers: uit het concrete schoolleven gegrepen, zeg maar. Dus het probleem misschien toch maar het best in zijn concrete proporties blijven zien en het niet overdrijven?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio