13 januari 2022 - Vrijheid voor scholen in besteding van digisprongmiddelen

L’histoire se répétait…Björn Rzoska vond het nodig om een vervolg te breien aan vermeende problemen rond de besteding door scholen van de zgn. digisprongmiddelen, die hij al op 22 april 2021 aangekaart had. Terwijl destijds met name Katholiek Onderwijs Vlaanderen kop van Jut was, leek vragensteller Rzoska zijn pijlen nu vooral te richten op praktijken van de prominente ICT-partner in dit verhaal, Signpost. Wist minister Weyts van onoorbare praktijken van die marktleider, die twee grote contracten in dit verband in de wacht gesleept had, wat konden scholen daartegen ondernemen en vond de minister die sterke marktpositie gezond? En ten slotte toch ook weer de “commissiekwestie” voor onderwijskoepels: was dat wel een goed idee?

Niet onverwacht moest minister Weyts opnieuw uitleggen hoe de vork aan de steel zat met zulke overheidsopdrachten (cf. Europese regelgeving) en dat als die procedures verlopen waren zoals het hoorde, er geen probleem kon zijn. Idem dito over de (ook al Europese) privacyregelgeving, waarover Rzoska zich zorgen gemaakt had, wat Signpost betrof. De minister weidde daarbij ook uit over de rol en de acties van het nieuwe kennis- en adviescentrum Digisprong. De minister herhaalde dat scholen in dezen absoluut vrij waren, maar als ze een contract ondertekenden, ze zich daar natuurlijk aan moesten houden. Idem wat “commissieregelingen” betrof (cf. ook mijn commentaar bij de bespreking op 22 april 2021 trouwens). Hij had geen weet van klachten.

Vragensteller Rzoska kon zich vinden in een groot deel van wat minister Weyts inbracht, maar was niet tevreden over het deel van het antwoord over klachten en gaf dan maar een lijstje van (vrije) scholen die te maken gekregen hadden met de bedoelde bedreigende praktijken van Signpost. Er waren ook scholen uit het Gemeenschapsonderwijs in zo’n situatie.

Interveniënt Koen Daniëls vond dat het aangekaarte gedrag van Signpost straf zou zijn, maar inzake mogelijke acties daartegen nam hij niet, zoals vragensteller Rzoska, de minister in het vizier, maar wel de onderwijskoepels die raamcontracten hadden met Signpost. De onderwijskoepels moesten contact opnemen met Signpost, als die zich zou opstellen, ten aanzien van scholen die niet wensten gebruik te maken van de raamovereenkomst, op de manier die vragensteller Rzoska beschreven had (bedreigingen, lopende juridische procedures). Interveniënt Loes Vandromme suggereerde nog om de eerdere infovergadering voor de aankoopcentrales van de onderwijskoepels over te doen en zo ook te polsen naar eventuele problemen in het veld.

Minister Weyts kon zijn eerste antwoord over “geen weet van klachten” en “volledige vrijheid van scholen” alleen maar bevestigen. Hij vond het ook raar dat onderwijskoepels zouden tolereren dat Signpost de niet-deelnemers op de geschetste agressieve manier “de duvel zou aandoen” en zou daarover navraag doen. Vragensteller Rzoska zou op zijn beurt proberen om de scholen in kwestie ertoe aan te zetten om hun klachten ook te melden aan de minister c.q. het kennis- en adviescentrum Digisprong.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio