13 januari 2022 – Hoogbegaafde jongeren

Veel onschuldiger (ook politiek) van aard was deze vraag om uitleg van Kathleen Krekels. Het was ook het voorontwerp van “verzameldecreet maatregelen onderwijs”, dat de Vlaamse regering een eerste keer principieel goedkeurde op 17 december 2021, dat inspiratie leverde voor deze vraag. Na eerst goed de ontwikkelingen rond hoogbegaafde leerlingen in deze legislatuur te hebben samengevat, nam vragensteller Krekels inderdaad de geplande maatregel m.b.t. de schrapping van de minimumleeftijd voor het behalen van het getuigschrift lager onderwijs als uitgangspunt voor enkele vragen over de uitvoering van die maatregel in hoofde van hoogbegaafde leerlingen. Wanneer en hoe precies zou die maatregel uitgevoerd worden en welke (regelgevende) initiatieven plande de minister nog om hoogbegaafde jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen in het onderwijs?

Het antwoord van de minister was heel kort. De bedoelde maatregel zou ingaan op 1 september 2022. De lopende projecten met voorbeeldscholen zetten vooral in op “versnellen” (in het schooltraject). Die voorbeeldscholen deden nu dienst als ankerscholen voor telkens 20 bijkomende scholen die een beleid ter zake wilden voeren, zodat op die manier de kennis en ervaringen verder verspreid zouden worden. De aangehaalde maatregel rond het getuigschrift lager onderwijs was trouwens een voorbeeld van zo’n door de voorbeeldscholen voorgestelde maatregel en de minister zou op dat spoor voortgaan, als er andere zinvolle maatregelen zouden worden voorgesteld. Het thema van hoogbegaafdheid moest ook een element zijn in de opdracht van scholen inzake de fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Vragensteller Krekels wees nog op toch wenselijke flankerende maatregelen voor scholen die niet altijd zomaar durfden te doen voor hoogbegaafde leerlingen wat de regelgeving nu al mogelijk maakte. Dat moest een aandachtspunt zijn in het toekomstige decreet Leersteun, vond ze. En zouden de lopende projecten resulteren in een soort naslagwerk met alle goede voorbeelden (en eventueel ook een noodlijn voor assistentie)? Interveniënt Loes Vandromme had niet onverwacht dezelfde interesses.

Maar op bijkomende regelgeving wilde minister Weyts nog niet vooruitlopen. Een inspiratiegids (met de goede, Vlaamse casuïstiek), zeker wél, zo’n noodlijn en assistentie viel nog te bekijken, aldus de minister.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over hoogbegaafde jongeren van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio