12 november 2020 – Onkostenvergoeding voor laatstejaarsstudenten verpleegkunde

Wat er precies echt actueel was aan deze weliswaar belangrijke kwestie, ontging mij, tenzij dan misschien dat de betrokken studenten door de intussen heel bekende oorzaak opnieuw in moeilijke omstandigheden hun stage moeten doen en dus toch al zeker voor de extra onkosten als gevolg van die heel bekende oorzaak een vergoeding verdienden. Hoe dan ook, het was en is een belangrijk dossier dat een goede oplossing vergt, ná de voorlopige regeling voor de eerste lichting vierdejaarsstudenten verpleegkunde in de bedoelde situatie net vóór de zomer 2020. Ik herinner graag aan de vragen om uitleg aan minister Ben Weyts in de Commissie voor Onderwijs op 28 mei 2020 en 2 juli 2020.

Ann De Martelaer vroeg nu als opvolging daarvan of minister Wouter Beke intussen, zoals toen afgesproken, met de betrokken werkgevers overlegd had om te komen tot een concreet voorstel voor een regeling ter zake en of er al zo’n voorstel tot stand gekomen was.

Het antwoord van de minister was kort: het proces om tot zo’n voorstel te komen was lopende en er liepen ook federale initiatieven want ook dat beleidsniveau was betrokken partij.

Vragensteller De Martelaer vond dat na meer dan vier maand erg mager en vreesde vele verpleegkundestudenten te verliezen. De andere interventies (achtereenvolgens Freya Saeys, Hannes Anaf, Vera Jans en Koen Daniëls) waren wat positiever en de laatste interveniënt vroeg nog ondersteuning voor álle verpleegkundestudenten (dus ook de HBO5-studenten).

Minister Beke moest eigenlijk herhalen wat hij al gezegd had, verwees naar de verzachtende corona-omstandigheden en naar het federale niveau, waar hij rekende op de samenwerking met de nieuwe minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Een federale partijgenoot van de minister, Els Van Hoof, had ook ter zake al eerder een initiatief genomen.

Vragensteller De Martelaer suggereerde ten slotte ook de Zorgambassadeur, Lon Holtzer, in dezen in te zetten en drong aan op een regeling voor het einde van het jaar. Wordt vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio