12 mei 2021 – Ontwerp van decreet over de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC R): in het kort

Dit eerste ontwerpdecreet m.b.t. Onderwijs van deze plenaire vergadering handelde over de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme. Tot nog toe ontbrak een decretale basis voor de Vlaamse diensten en voorzieningen en gesubsidieerde organisaties om te kunnen deelnemen aan een casusoverleg binnen een LIVC R zonder daarbij hun eventuele beroepsgeheim te schenden. Dit ontwerp van decreet komt daaraan tegemoet. Op p.3-4 van de memorie van toelichting staat kort en helder de hele context van de zaak toegelicht. Erg van belang voor de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het ontwerpdecreet werd aangenomen met 100 stemmen voor, 0 tegen en 17 onthoudingen. Je kunt de video van de bespreking en van de stemming bekijken.

Reageren op dit bericht kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio