12 mei 2021 – Ontwerp van decreet over de erkenning van beroepskwalificaties: in het kort

Het tweede ontwerpdecreet dat aan Onderwijs raakte van deze plenaire vergadering ging over een wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Op p.3-4 van de memorie van toelichting wordt de noodzaak aan deze decreetswijziging in het kader van Europese regelgeving bondig uitgelegd.

Het ontwerpdecreet werd aangenomen met 91 stemmen voor, 4 tegen en 23 onthoudingen. Je kunt de video van de bespreking en van de stemming bekijken.

Reageren op dit bericht kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio