12 mei 2021 – Leerachterstand en welbevinden op school

In de onderwijscommissievergadering van 6 mei 2021 had minister Weyts een visienota (in twee delen) aangekondigd over “Van Kwetsbaar naar Wendbaar”. Al de dag nadien werd het eerste deel daarvan goedgekeurd door de Vlaamse regering: dat had als titel gekregen “beter leren, beter voelen”. Publieke informatie dus. Vragensteller Kathleen Krekels citeerde enkele cijfers daaruit, die ook in de media verschenen waren, en wilde met haar actuele vraag duidelijkheid over de extra 27 miljoen euro voor de CLB’s: waarvoor precies moesten die middelen ingezet worden?

Eigenlijk stond het antwoord al gewoon in de vermelde visienota. Minister Weyts benadrukte ook nog wel dat de 307 extra voltijdsequivalenten (vte’s) (voor de extra taak van contactopsporing dit schooljaar) behouden zouden kunnen blijven met een andere taak (met name: psychosociale ondersteuning van leerlingen), aangezien verwacht kon worden dat de taakbelasting voor contactopsporing zou verminderen ten voordele van de reguliere CLB-taken. De actuele vraag leidde vervolgens erg voorspelbaar tot één grote herhaling van alles wat recent zoal de revue gepasseerd was inzake leerachterstand (of: leervertraging) en welbevinden in de Onderwijscommissie. De minister liet daarnaast ook duidelijk blijken dat over de concrete toewijzing van bepaalde middelen aan de scholen nog nagedacht werd: hij opperde alvast de mogelijkheid van trekkingsrechten, de factor van SES-kenmerken en eventueel quarantaineduur. In haar slotwoord zag vragensteller Krekels al een hele evaluatieactiviteit voor de Onderwijscommissie weggelegd, wat de concrete uitvoering van alle plannen en de besteding van de vermelde middelen betrof.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio