11 maart 2021 – STEM-actieplan 2020-2030

Arnout Coel had een vervolgvraag op zijn vraag om uitleg over hetzelfde thema (geclusterd met meerdere andere vragen) op 17 september 2020. Ten laatste begin 2021 zou het eigenlijke STEM-actieplan op de Vlaamse regering geagendeerd worden (N.B. De aanzet ertoe was gegeven op 17 juli 2020 en de Vlor had een advies op eigen initiatief uitgebracht op 27 juni 2019.). Wat had de evaluatie van het STEM-actieplan 2012-2020 door IDEA Consult opgeleverd? Wat was de huidige stand van zaken omtrent het nieuwe STEM-actieplan? Zou minister Weyts daarbij het Vlor-advies volgen om de doelgroep van het STEM-actieplan te verbreden naar leerlingen van een andere origine en kansarme jongeren?

Minister Weyts somde zeven aandachtspunten uit het evaluatierapport op, die van belang waren voor het nieuwe STEM-actieplan. Hij legde ook het verband met drie andere dossiers die recent in de Onderwijscommissie aan bod gekomen waren: Digisprong, Edusprong en de ontwikkelingen rond de regionale technologische centra (RTC’s). Het STEM-actieplan was nu gepland voor medio april 2021. Inhoudelijk kwamen de aanbevelingen van de Vlor overeen met de interne vaststellingen inzake STEM: het aandeel meisjes en het aandeel jongeren met een bijzondere socio-economische status (SES) lieten inzake STEM nog veel ruimte voor verbetering.

Welke concrete acties overwoog de minister om meer mensen over STEM te informeren en hun vertrouwen in STEM-opleidingen te versterken? Wat met de ministers aanpak specifiek van het STEM-lerarentekort? Dat wilde vragensteller Coel nog bijkomend weten. Interveniënt Jo Brouns haalde vier aandachtspunten aan voor dat nieuwe STEM-actieplan en illustreerde ze met concrete, herkenbare en belangrijke beleidsdossiers voor de toekomst. Wat dacht de minister van Brouns’ aandachtspunten en heel specifiek van de gedachte om een STEM-centrum op te richten als coördinatie-instrument van het hele domein?

Zoals bij een vorige gelegenheid, repliceerde minister Weyts terecht dat de antwoorden op bepaalde vragen in het latere STEM-actieplan zouden staan, dat dus nu nog niet af was. Qua timing werd “medio april” ineens “het laatste deel van april”. In het idee van een STEM-centrum zag de minister wel iets. Vragensteller Coel eindigde op een heel positieve noot, al was zijn stelling dat “de grote uitdagingen in onze samenleving bijna stuk voor stuk maar opgelost gaan kunnen worden als we belangrijke technologische vooruitgang boeken” gelijk ook wel iets te optimistisch, dacht ik.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het STEM-actieplan 2020-2030 van Arnout Coel” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio