11 januari 2024 – Toekomst van Digisprong

Iets meer vergadertijd dan voor de hogeronderwijsvragen van Brecht Warnez was er nodig voor deze vooruitblik naar het post-Digisprongtijdperk door de dames Loes Vandromme en Karolien Grosemans. Voor beiden was de rechtstreekse aanleiding tot hun vragen om uitleg dezelfde, namelijk de kritische mediacommunicatie van ons eigenste huis op 12 december 2023. De toonaard van de twee vragen verschilde dan weer wél. De Mictivo4-vraag van vragensteller Grosemans kwam alvast te vroeg (cf. vorige edities). De minister verwachtte die resultaten pas eind februari-begin maart.

Ik probeer de 40 minuten spreektijd gebald samen te vatten: dat er duidelijke stappen rond digitalisering vooruitgezet waren én ook al (deels) aan de verdere toekomst gedacht was, werd algemeen erkend, maar dat betekende niet dat de duidelijke problemen uit het verleden én de zorgen om de toekomst niet benoemd mochten worden. Dat de zgn. “geruiterde provisie” van 150 miljoen euro (in 2025 versus de in het persbericht vermelde 33 miljoen euro (begroting-2024, p.182)) het persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een stuk nuanceerde, leek mij relevante informatie, maar doen alsof daarmee alle zorgen voor de verdere toekomst van dit ICT-verhaal van de baan zouden zijn, is ook twijfelachtig, denk ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio