11 januari 2024 – Impact van modernisering van advocatuur

Na de microcredentials en de bijkomende tandartsenopleiding had Brecht Warnez nog een derde kwestie in de aanbieding: nu eentje met een duidelijke federale-Vlaamse dimensie. Het ging over een hangend voorontwerp van wet dat de toegang tot het beroep van advocaat duidelijk zou verstrengen via een bijkomende opleiding (cf. algemene beleidsnota Justitie (p.6 ev.) van toenmalig minister Vincent Van Quickenborne). Waar dat voorontwerp op dit moment precies ‘hing’, was minister Weyts (en mij) niet duidelijk.

Wat wél duidelijk was, was:

  • dat het hier ging over een geval van voorbarige communicatie door een federaal minister, die wel al voor onrust in het veld gezorgd had (N.B. Minister Weyts wees op die vervelende praktijk nu wel, maar is er zelf ook niet vies van, zoals vragensteller Warnez aan het eind in generieke termen ook opmerkte);
  • dat het hier ging om een geval van een federaal initiatief waarbij geen rekening gehouden werd met de Vlaamse implicaties daarvan (N.B. Het hoger onderwijs werd in de vergadering een gewestbevoegdheid genoemd, terwijl ik altijd gedacht had dat het een gemeenschapsbevoegdheid betrof, maar goed, we verstonden elkaar wel);
  • dat er zelfs ook binnen de driehoek federale regering—universiteiten--Orde van Vlaamse Balies nog geen consensus over de bedoelde plannen bestond;
  • dat het dus allemaal nog heel voorbarig was, maar dat deze korte bespreking in de Onderwijscommissie alvast als een zinvol signaal kon gelden naar de federale regering; dat echter interveniënt Koen Daniëls bij deze vraag (en dat al voor de derde keer in deze commissievergadering, want hij had het ook al bij de twee eerdere vragen van Brecht Warnez gepresteerd) per se alles wat de minister al had geantwoord nog eens moest herhalen, vond ik iets minder zinvol, maar dat kan aan mij liggen…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio