11 januari 2024 – Hoog aantal wissels bij schooldirecteurs

Dat digitalisering onderwijskundig en politiek een belangrijk thema was, was zeker waar, maar eerlijk gezegd, in de mythe van een (nagenoeg) 100%-vervanging van klassieke (papieren) leermiddelen door digitale geloof ik zelf nu ook weer niet. Dus in het hele verhaal van de zgn. Kwaliteitsalliantie zal men naast efficiëntie toch ook wel wijsheid moeten blijven “bedrijven”… hopelijk.

Wat onderwijskundig en politiek belang aanging, overtrof het voorliggende thema (in de vraag van Elisabeth Meuleman) voor mij toch dat van de Digisprong. Vragensteller Meuleman vertrok van haar eerdere, schriftelijke vraag (van 25 oktober 2023), waaruit zij hoge cijfers over directeurswissels meende te kunnen afleiden. Nu vroeg ze naar bijkomende directieomkadering, naar de directieopleiding en naar de begeleiding van startende directeurs.

Uiteraard leidde het antwoord van minister Weyts tot veel herhaling, maar het loont toch de moeite om hier even te wijzen op het meest recente stukje uit die hele geschiedenis (deze legislatuur), met name: de zgn. Engagementsverklaring met de lerarenopleidingen en daarbinnen het zgn. kernprofiel van de schoolleider. Zelfs vragensteller Meuleman bleek niet echt op de hoogte van het feit dat dat kernprofiel gewoon al gepubliceerd was. Wel wist ze af van de kwestie van de (al of niet) decretale verankering van dat kernprofiel (cf. voorontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV). De minister argumenteerde dat hij van een decretale verankering geen voorstander was.

Met het kernprofiel legde vragensteller Meuleman ook het verband met het rapport van de Commissie van Wijzen, dat die namiddag zou voorliggen in de Onderwijscommissie. Minstens even interessant als dat kernprofiel zelf was hoe dat zou worden gebruikt voor aanwerving en professionalisering van directeurs, maar zeker ook voor de (initiële) opleiding van directeurs. Over dat laatste ging het nu niet meer in deze vergadering, maar was nog wel een en ander te verwachten, leek me.

Oh ja, de cijfers over directeurswissels van Meuleman moesten ook nog wat genuanceerd worden. Inderdaad, met dank aan interveniënt Karolien Grosemans en de minister zelf.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio