10 december 2020 – Deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten

Een veel onschuldiger onderwerp dan. Vragensteller Loes Vandromme had twee bronnen voor deze vraag om uitleg: de hoorzitting over het bevolkingsonderzoek betreffende de amateurkunsten (Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 26 november 2020) en haar eigen schriftelijke vraag over de zgn. alternatieve leercontext in het deeltijds kunstonderwijs (dko). In dat verband vond Vandromme een beleid rond cultuureducatie ook heel belangrijk. Hoe zou minister Weyts de mogelijkheden die het decreet Deeltijds Kunstonderwijs bood, voort inzetten en uitwerken om de link tussen het dko en de amateurkunstensector nog te versterken? Welke rollen zag hij nog voor het dko in het uitbouwen van een beleid rond cultuureducatie? En hoe zou hij de nodige impulsen voor cultuureducatie in het leerplichtonderwijs geven?

Minister Weyts schetste de huidige praktijk van die alternatieve leercontext en ging in op enkele specifieke initiatieven (cf. een inspiratieboek n.a.v. het decreet dko) deze legislatuur, incl. de geplande beleidsevaluatie van het decreet dko. Op de vragen over cultuureducatie had de minister eigenlijk al geantwoord in oktober (hij zei 7, maar bedoelde 8 oktober). De minister keek daarnaast vooruit naar de zgn. Poëziesterren voor het secundair onderwijs en de volgende online Dag van de Cultuureducatie op 11 maart 2021, waar het thema “erfgoed” centraal zou staan.

Vragensteller Vandromme bevestigde de zinvolheid van een en ander en vroeg of de minister nog aan andere zaken dacht om expertisedeling tussen academies onderling en met de amateurkunsten mogelijk te maken. Interveniënt Kathleen Krekels voelde zich als medeauteur van het decreet dko ook erg betrokken bij het thema, las blijkbaar wel iets in de voorstelling van zaken door vragensteller Vandromme dat die laatste zeker niet bedoeld had en had enkele vragen over die Dag van de Cultuureducatie.

Minister Weyts wilde zijn mosterd ook halen in dat andere beleidsdomein waarvan hij minister is, Sport. Vooral de manier waarop hij daar ook nu weer over sprak, spreekt ook mij wel aan. Hij lichtte de ratio toe achter het project “Kompas” en die zou hij ook willen gebruiken voor cultuur, als een manier om talenten op te sporen. Dat leek een interessant onderwerp voor een gesprek met zijn collega van Cultuur, zijn partijgenoot en minister-president Jan Jambon, zoals je weet.

Vandrommes slotwoord viel nogal lang uit: al verkoos ze zelf de beeldspraak van de mest voor het zaadje van de minister, zijn embryonale idee bleek alleszins wel koren op haar “Kunstenbad”-molen, een vroeger initiatief in haar gemeente. Ze zou hem de studie daarover bezorgen en was heel tevreden over het antwoord van de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio